Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria mediów elektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF6-S129.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria mediów elektronicznych
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne na I roku studiów stac. II stopnia-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (roczne)
Obowiązkowe na II roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy... (dwusemestralne)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Wilk
Prowadzący grup: Eugeniusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi propozycjami badawczymi z obszaru mediów audiowizualnych sformułowanymi w kręgu medioznawstwa kulturoznawczego

Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

- definiować kluczowe pojęcia z obszaru nowych mediów,

- objaśniać złożone zależności między mediami tradycyjnymi (analogowymi) i cyfrowymi,

- identyfikować i interpretować zasadnicze kwestie społeczne i kulturowe związane z mediami elektronicznymi,

- wskazać na główne inspiracje filozoficzne, estetyczne i antropologiczne obecne we współczesnej myśli medioznawczej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Egzamin po II semestrze.

- Ocena przygotowanych projektów i prezentacji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3 pkt + 3 pkt = 6 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Pełny opis:

- Brytyjskie studia kulturowe wobec kwestii medioznawczych:

- Narracja telewizyjna.

- Intertekstualność telewizji i mediów audiowizualnych.

- Paratekstualność przekazów audiowizualnych.

- Media w dobie globalizacji – koncepcja A.Appadurai’a

- Antropologia obrazu wobec mediów audiowizualnych.

- Definiowanie nowych mediów – Lev Manovich.

- Repozytorium, kolekcja i baza danych jako formy kulturowe współczesnej audiowizualności.

- Interfejs w perspektywie medioznawstwa kulturoznawczego.

- Anne Friedberg koncepcja obrazu medialnego.

- Remediacja wg Boltera i Grusina. Przykłady remediacji.

- Koncepcja konwergencji mediów H.Jenkinsa.

- Narracja transmedialna. Definicja, przykłady.

- Remiks. Definiowanie pojęcia. Przykłady praktyk.

- Wikinomia w perspektywie medioznawstwa kulturoznawczego.

- YouTube – fenomen kultury partycypacji.

- Fandom. Uwarunkowania kulturowe.

- Fan fiction - nowe formy opowieści

- Software studies.

- Panoptyczny charakter praktyk medialnych.

Literatura:

- Lev Manovich, Język nowych mediów, W-wa 2006.

- Ch. Barker, Studia kulturowe, Kraków 2005.

- Henry Jenkins, Kultura konwergencji, W-wa 2007.

- Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko. W-wa 2008

- .Lessig, Remiks, W-wa 2009.

- Remiks. Teorie i praktyki, red. M.Gulik, P.Kaucz, L.Onak – wybrane teksty

- W.J.T.Mitchell, Zwrot piktorialny, „Kultura Popularna” 2009, nr 1 (23).

- David J.Bolter, Richard Grusin, Remediacja, Ha!art 43

- Hans Belting, Antropologia obrazu: Szkic do nauki o obrazie, Kraków 2007,

- Anne Friedberg, Wirtualne okno, W-wa 2012.

- Marta Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności. Kraków 2015.

- John Fiske, Kulturowa ekonomia fandomu, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

- Piotr Siuda, Kultury prosumpcji,W-wa 2012.

- Imagery in the 21st Century, ed. Oliver Grau, The MIT Press 2011

- Rafał Nahirny, Granice kontroli, W-wa 2018.

- Maciej Ożóg, Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru, Łódź 2018.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Powierska, Eugeniusz Wilk
Prowadzący grup: Aleksandra Powierska, Eugeniusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi propozycjami badawczymi z obszaru mediów audiowizualnych sformułowanymi w kręgu medioznawstwa kulturoznawczego

Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

- definiować kluczowe pojęcia z obszaru nowych mediów,

- objaśniać złożone zależności między mediami tradycyjnymi (analogowymi) i cyfrowymi,

- identyfikować i interpretować zasadnicze kwestie społeczne i kulturowe związane z mediami elektronicznymi,

- wskazać na główne inspiracje filozoficzne, estetyczne i antropologiczne obecne we współczesnej myśli medioznawczej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Egzamin po II semestrze.

- Ocena przygotowanych projektów i prezentacji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3 pkt + 3 pkt = 6 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Pełny opis:

- Brytyjskie studia kulturowe wobec kwestii medioznawczych:

- Narracja telewizyjna.

- Intertekstualność telewizji i mediów audiowizualnych.

- Paratekstualność przekazów audiowizualnych.

- Media w dobie globalizacji – koncepcja A.Appadurai’a

- Antropologia obrazu wobec mediów audiowizualnych.

- Definiowanie nowych mediów – Lev Manovich.

- Repozytorium, kolekcja i baza danych jako formy kulturowe współczesnej audiowizualności.

- Interfejs w perspektywie medioznawstwa kulturoznawczego.

- Anne Friedberg koncepcja obrazu medialnego.

- Remediacja wg Boltera i Grusina. Przykłady remediacji.

- Koncepcja konwergencji mediów H.Jenkinsa.

- Narracja transmedialna. Definicja, przykłady.

- Remiks. Definiowanie pojęcia. Przykłady praktyk.

- Wikinomia w perspektywie medioznawstwa kulturoznawczego.

- YouTube – fenomen kultury partycypacji.

- Fandom. Uwarunkowania kulturowe.

- Fan fiction - nowe formy opowieści

- Software studies.

- Panoptyczny charakter praktyk medialnych.

Literatura:

- Lev Manovich, Język nowych mediów, W-wa 2006.

- Ch. Barker, Studia kulturowe, Kraków 2005.

- Henry Jenkins, Kultura konwergencji, W-wa 2007.

- Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko. W-wa 2008

- .Lessig, Remiks, W-wa 2009.

- Remiks. Teorie i praktyki, red. M.Gulik, P.Kaucz, L.Onak – wybrane teksty

- W.J.T.Mitchell, Zwrot piktorialny, „Kultura Popularna” 2009, nr 1 (23).

- David J.Bolter, Richard Grusin, Remediacja, Ha!art 43

- Hans Belting, Antropologia obrazu: Szkic do nauki o obrazie, Kraków 2007,

- Anne Friedberg, Wirtualne okno, W-wa 2012.

- Marta Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności. Kraków 2015.

- John Fiske, Kulturowa ekonomia fandomu, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

- Piotr Siuda, Kultury prosumpcji,W-wa 2012.

- Imagery in the 21st Century, ed. Oliver Grau, The MIT Press 2011

- Rafał Nahirny, Granice kontroli, W-wa 2018.

- Maciej Ożóg, Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru, Łódź 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.