Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 2 - prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO1-S101.2/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 2 - prof. dr hab. Eugeniusz Wilk
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiazkowe na II r. studiów stac. II stopnia-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (roczne)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 20.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Wilk
Prowadzący grup: Eugeniusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do podjęcia określonych zadań badawczych (pod kierunkiem opiekuna naukowego) w zakresie kultury audiowizualnej. Etapem finalnym jest wykona-nie pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- Student posiada wiedzę o metodologicznych uwarunkowaniach badań nad kulturą audiowizualną w kontekście kanonów metodologicznych nauk humanistycznych,

- Student posiada pogłębioną wiedzę o wybranych zjawiskach kultury audiowizualnej


Umiejętności

- Student posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę i interpretację przekazów audiowizualnych w ich złożonych kontekstach kulturowych, społecznych i filozoficznych,

- Student potrafi samodzielnie wyszukiwać niezbędne informacje związane bezpośrednio z pracą dyplomową


Kompetencje społeczne (postawy)

Potrafi prawidłowo określić priorytety w procesie badawczym


- Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu oraz krajuForma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego jest złożenie pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Seminarium

Bilans punktów ECTS:

8 pkt + 12 pkt = 20 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Pełny opis:

Problematyka prac magisterskich

Temat wiodący zajęć: Kultura audiowizualna w dobie konwergencji mediów

Poszczególne prace dyplomowe mogą podejmować szczegółowe zagadnienia sytuujące się w na-stępujących obszarach badawczych:

- Nowy serial telewizyjny i uwarunkowania tzw. telewizji jakościowej (wybrane przykłady)

- Remiks – szczególne przypadki

- Kino poszerzone

- Praktyki mediów społecznościowych - aspekty kulturowe

- Game studies - wubrane problemy

Literatura:

Literatura przedmiotu właściwa dla poszczególnych tematów prac magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.