Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

New Media Art 1 - Sztuka nowych mediów 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO3-S106.2/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New Media Art 1 - Sztuka nowych mediów 1
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe na II roku studiów stac. II stopnia w I sem.-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Anna Nacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

The course in English

Cele kształcenia:

Zajęcia w terminach: 08.10, 19.11, 26.11, 10.12,, 21.01., 28.01

plus dodatkowa wycieczka do muzeum. Termin podany zostanie wkrótce

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie nowych tendencji w sztuce wideo i instalacji medialnej

Student zna terminologię opisu kultury audiowizualnej w zmiennym technologicznie środowisku;

- Student zna metodologie badania relacji między kulturą a technologiami medialnymi


Umiejętności

- Student potrafi objaśniać złożone zależności między mediami tradycyjnymi (analogowymi) i cyfrowymi na przykładzie realizacji artystycznych;

- Student potrafi samodzielnie zanalizować nowe sztuki wideo i instalacji medialnej;

Student potrafi zorganizować dyskusję merytoryczną na temat sztuki wideo i instalacji medialnej


Kompetencje społeczne (Postawy)

- Student jest świadomy technik i konieczności stałego samokształcenia w obszarze refleksji nad kulturą audiowizualną (sztuką wideo i instalacja medialną);

Student jest w kontakcie z aktualnymi wydarzeniami sztuki nowych mediów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena projektu realizowanego w małych grupach: krótka praca wideo na zadany temat.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusje na zajęciach, bieżąca ocena prowadzonych projektów indywidualnych i grupowych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Konwersatoria z elementami wykładu

Praca w zespołach nad projektami

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Prezentacja działalności najważniejszych artystów sztuki nowych mediów. Prezentacja twórców, takich jak: Nam June Paik, Bruce Nauman, John Baldessari, Bill Viola i inni.

Pełny opis:

Prezentacja działalności najważniejszych artystów sztuki wideo i instalacji medialnej. Omawiane są następujące problemy i postaci: korzenie sztuki nowych mediów i związki z dadaizmem, kierunki neoawangardowe a sztuka nowych mediów, Nam June Paik, Bruce Nauman, John Baldessari, Bill Viola.

Bloki tematycze:

1. Wprowadzenie – co to jest sztuka mediów?

2. Korzenie: Dada, John Cage , Fluxus

3. Nam June Paik jako pionier sztuki mediów

4. sztuka video – najważniejsze tropy

6. Wideo i sztuka mediów w Polsce

7. Instalacja medialna – najważniejsi przedstawiciele

Literatura:

Michael Rush, Video Art, London 2007,

Yvonne Speilmann, Video. Das Reflexive Medium, Frankfurt 2005,

Chris Townsend, The Art of Bill Viola, London 2004,

Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Od monumentu do marketu, Wrocław 2005.

Ryszard W. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia, Kraków 2002. (fragm.)

Cykl o sztuce mediów w piśmie „EKRANy”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.