Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs monograficzny z kina współczesnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-ZMF1-224.1/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kurs monograficzny z kina współczesnego
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii kina ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących we współczesnej kinematografii światowej


Student potrafi analizować związki między sztuką filmową a kontekstem społeczno-kulturowym


Student potrafi formułować samodzielne wnioski na temat analizowanych filmów

Forma i warunki zaliczenia:

PROJEKT W FORMIE ESEJU WIDEO PRZYGOTOWANEGO W MAŁYCH GRUPACH

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena aktywności studentów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Analiza filmów, dyskusja nad tekstami

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 1

Skrócony opis:

KURS SKUPIA SIĘ NA TWÓRCZOŚCI FILMOWCÓW ZMIERZAJĄCYCH DO PRZEDEFINIOWANIA KINA, PRÓBUJĄCYCH NIEJAKO STWORZYĆ JE "OD NOWA".

Pełny opis:

Podczas zajęć analizowane będą prace artystów szukających nowych ścieżek w kinie.

Będą to np. Nam June Paik, Derek Jarman, Ariane Mnouchkine, Jaime Rosales, Carlos Reygadas, Pippo Delbono.

Wykraczamy poza główny nurt. Szukamy indywidualności.

Nic o Avengers.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.