Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-ZMF5-238.3/6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 36 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

I semestr:


Wiedza:


Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki od antyku do początku XX wieku oraz podstawowych pojęć dotyczących sztuk plastycznych


Student rozpoznaje najważniejsze dzieła sztuk plastycznych (materiał ilustracyjny wyselekcjonowany przez prowadzącego), omawiane na zajęciach style i formy w sztuce oraz potrafi je umieścić we właściwych kontekstach (historycznym, artystycznym, politycznym, społecznym).


Umiejętności:


Student przy pomocy narzędzi badawczych i omawianej w toku zajęć terminologii potrafi opisać dzieło plastyczne (obraz, rzeźba, architektura), odczytać jego treść w kontekście danej epoki oraz dokonać jego interpretacji.


Student potrafi dyskutować na temat dzieł sztuki), wyrażać własne zdanie i bronić go.


Kompetencje społeczne


Student docenia rolę sztuki dawnej w kształtowaniu współczesnego dziedzictwa kulturowego oraz akceptuje potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie (zwłaszcza poprzez bezpośredni, świadomy kontakt ze sztuką).Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:Aktywne uczestnictwo w zajęciach, krótka pisemna analiza dzieła sztuki w połowie semestru oraz wykonanie projektu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, krótka pisemna analiza dzieła sztuki w połowie semestru oraz wykonanie projektu.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Kurs z wykorzystaniem platformy PEGAZ

Skrócony opis:

Pierwszy semestr kursu poświęcony jest najważniejszym zjawiskom z dziejów sztuki do początków XX w. Narracja chronologiczna wzbogacona zostanie o tematy podejmujące: ewolucję sposobów widzenia i obrazowania w sztuce dawnej, przemiany w pozycji społecznej artystów, historię technik artystycznych (architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) oraz zagadnienia związane z teorią sztuki i analizą dzieła sztuki.

Drugi semestr poświęcony będzie sztuce XX i XXi w. oraz fotografii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

D. Arasse, „Kobieta w kufrze” w: tegoż, „Nie widać nic. Opowiadanie obrazów”, Kraków 2012, s. 90-127.

W. Bałus, „Czytać czy wiedzieć?” w: tegoż, „Efekt widzialności”, Kraków 2013, s. 11-24.

J. Berger, „Sposoby widzenia”, tłum. M. Bryl, Warszawa 2008 (rozdziały: I, III, V).

E. H. Gombrich, „O sztuce”, Warszawa 1997 (wszystkie wydania) ¬– wybrane rozdziały.

E. Panofsky, „Ikonografia i ikonologia” w: tegoż, „Studia z historii sztuki”, Warszawa 1971, s. 11-32.

Literatura dodatkowa:

E. H. Gombrich, "Sztuka i złudzenie", Warszawa 1981.

E. H. Gombrich, „Obraz wizualny” w: M. Głowiński (red), „Symbole i symbolika”, Warszawa 1991, s. 312-338.

M. Levey, „Od Giotta do Cézanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego”, Warszawa 1972.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.