Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zaufaniem jednostek sfery publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.0-W.105s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zaufaniem jednostek sfery publicznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. letni, przedmioty fakultatywne dla 2 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzec
Prowadzący grup: Małgorzata Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć będzie przedstawienie pojęć związanych z zarządzeniem zaufaniem w jednostkach sfery publicznej. Zaufanie będzie analizowane zarówno jako proces, w wyniku którego dana jednostka osiąga zaufanie innych jednostek, jak i jako umiejętności oceny wiarygodności innych jednostek dokonywanej przez daną jednostkę. Zostaną przedstawione determinanty zaufania w powiązaniu z tworzeniem kapitału społecznego. Blok zajęć teoretycznych zostanie uzupełniony o analizę praktycznych przypadków badania zaufania wobec różnych jednostek np. gminy czy instytucji finansowych.

Efekty kształcenia:

W1

pojęcie zaufania.

ZPU_K2_W01, ZPU_K2_W02, ZPU_K2_W03, ZPU_K2_W04, ZPU_K2_W06, ZPU_K2_W08, ZPU_K2_W09, ZPU_K2_W10, ZPU_K2_W11, ZPU_K2_W12, ZPU_K2_W13, ZPU_K2_W16, ZPU_K2_W17, ZPU_K2_W19


W2

warunki funkcjonowania zaufania we współczesnym świecie.

ZPU_K2_W01, ZPU_K2_W02, ZPU_K2_W03, ZPU_K2_W04, ZPU_K2_W05, ZPU_K2_W06, ZPU_K2_W07, ZPU_K2_W08, ZPU_K2_W09, ZPU_K2_W10, ZPU_K2_W11, ZPU_K2_W12, ZPU_K2_W13, ZPU_K2_W14, ZPU_K2_W15, ZPU_K2_W16, ZPU_K2_W17, ZPU_K2_W19

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs zarzadzania i ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Ciągłe sprawdzanie nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie ćwiczeń na zajęciach.

Przygotowanie pracy (eseju) nt. zaufania do wybranej jednostki.

Czynne uczestnictwo w zajęciach.(Dopuszczalna jedna nieobecność na ćwiczeniach; student jest zobligowany do usprawiedliwienia nieobecności do 14 dni).

Czytanie zalecanych artykułów oraz czynny udział w dyskusji.

Ocena końcowa uzależniona od obecności na zajęciach oraz oceny pracy zaliczeniowej i testu zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

5,0

Pełny opis:

1. Zaufanie jako element życia społecznego i gospodarczego – wprowadzenie do zagadnienia zaufania.

W1, W2, U1, K1

2. Determinanty zaufania społecznego (definicje zaufania, analiza czynników wpływających na zaufanie, płaszczyzny analizy zaufania)

3. Determinanty zarządzania zaufaniem – ryzyko a zaufanie, odmiany zaufania, filary zaufania, funkcje zaufania, geometria zaufania.

4. Poziom zaufanie w innych krajach oraz wobec różnych instytucji sfery publicznej w Polsce i na świecie – analiza przypadków.

5. Strategie budowania zaufania do różnych instytucji publicznych vs. zaufanie do instytucji zaufania publicznego

6. Zaufania do finansowych jako instytucji zaufania publicznego jako przykład analizy zaufania w sferze gospodarczej.

7. Badania dotyczące zaufania do wybranych jednostek sektora publicznego.

Literatura:

Obowiązkowa

Sztompka P.: „Zaufanie fundament społeczeństwa” Znak 2008.

Krot K., Lewicla D. : Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Beck 2016

Dodatkowa

Hardin R. „Zaufanie” Sic, Warszawa 2006.

Artykuły i opracowania na bieżąco wskazywane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.