Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierowanie zmianą w instytucjach polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.14-W142s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierowanie zmianą w instytucjach polityki społecznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Freund
Prowadzący grup: Bożena Freund
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami w zakresie kierowania zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji polityki społecznej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student(ka):

• wyjaśnia istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

• zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych z obszaru nauk społecznych

• zna metody badań diagnostycznych stosowane w poszczególnych obszarach polityki społecznej

• identyfikuje podstawowe strategie zmieniania systemów społecznych


W zakresie umiejętności student(ka):

• samodzielnie analizuje polityki społeczne i doradza w zakresie doskonalenia działań w obszarze polityki społecznej

• ma umiejętność pogłębionej obserwacji zjawisk i procesów społecznych oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych

• integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów

• projektuje zmiany w organizacji i zarządzania nimi

• interpretuje aktualne problemy społeczne i gospodarcze świetle nowoczesnych koncepcji teoretycznych


W zakresie kompetencji społecznych student(ka):

• tworzy i uczestniczy w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim

• prowadzi debaty, przekonuje i negocjuje w imię osiągania wspólnych celów

• uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji

• ma umiejętność przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia zajęć:

• obecność

• aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

• realizacja projektu - studium przypadku kierowania zmianą w wybranej instytucji polityki społecznej (prezentacja na ćwiczeniach)


Projekty zawierające studium przypadku kierowania zmianą w wybranej instytucji polityki społecznej powinny zostać zrealizowane w duetach.


Każdy/a Student(ka) może uzyskać łącznie 50 punktów:

• 0-7,5 punktów za obecność na ćwiczeniach (0,5 pkt za każdy termin)

• 0-7,5 punktów za aktywność na ćwiczeniach (0,5 pkt za każdy termin)

• 0-35 punktów za prezentację projektu (w duetach; obie osoby muszą być obecne)


Ocena końcowa:

• 0-25 punktów: ocena ndst (2.0)

• 26-30 punktów: ocena dst (3.0)

• 31-35 punktów: ocena dst+ (3.5)

• 36-40 punktów: ocena db (4.0)

• 41-45 punktów: ocena db+ (4.5)

• 46-50 punktów: ocena bdb (5.0)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• lista obecności

• bieżąca ocena wykonywanych zadań

• ocena końcowej prezentacji projektu (studium przypadku kierowania zmianą w wybranej instytucji polityki społecznej)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

• 30 godz. ćwiczeń

• 20 godz. zapoznanie z literaturą

• 80 godz. zaplanowanie i przeprowadzenie badań, analiza wyników, a także opracowanie studium przypadku

• 20 godz. przygotowanie prezentacji studium przypadku

= 150 godzin pracy = 5 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/2bc8d89f-17dd-4099-83e5-254810f98b79.pdf

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzające

1. Potrzeba zmiany w instytucjach polityki społecznej

2. Planowanie zmiany w instytucjach polityki społecznej

3. Rola promotora zmiany oraz umiejętności związane z kierowaniem zmianą w instytucjach polityki społecznej

4. Ludzie w procesie kierowania zmianą w instytucjach polityki społecznej

5. Znaczenie komunikacji w procesie kierowania zmianą w instytucjach polityki społecznej

6. Sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w procesie kierowania zmianą w instytucjach polityki społecznej

7. Utrwalanie zmiany w kulturze instytucji polityki społecznej

8. Podsumowanie części teoretycznej

9. Konsultacje projektów

10. Prezentacje projektów Studentów/Studentek (studia przypadków) kierowania zmianą w wybranych instytucjach polityki społecznej

Zajęcia podsumowujące

Literatura:

• Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Spółka, Warszawa.

• Ekiert-Grabowska D., Oldroyd D. (1996). Kierowanie zmianą, Wydawnictwo MEN, Warszawa.

• Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (2013). Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• R. Szarfenberg R. (2008). Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

• Kostera, M. (2013). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi:

Ćwiczenia w formie stacjonarnej uzupełniane są materiałami zamieszczonymi na platformie PEGAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.