Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka równościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.14-W144s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka równościowa
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Prowadzący grup: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

---

Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu wzbogacić wiedzę studentów dotyczącą polityki równościowej oraz kwestii kobiecej w Polsce i na świecie. W szczególności celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn w sferach takich jak: polityka, gospodarka, społeczeństwo obywatelskie oraz rynek pracy.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu studenci będą wiedzieli czym jest polityka równościowa. Będą znali podstawowe pojęcia z nią związane, koncepcje oraz narzędzia gender mainstreamingu.


Po zakończeniu kursu studenci będą umieli rozpoznać praktyki dyskryminacyjne oraz skutecznie im przeciwdziałać.


Wymagania wstępne:

---

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie w formie pisemnej - praca pisemna

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza teoretyczna sprawdzana jest w trakcie zajęć oraz w pracy pisemnejUmiejętności monitorowane są podczas zajęć.Kompetencje społeczne wyrabia uczestnictwo w wykładach konwersatoryjnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

metody podające oraz problemowe

Bilans punktów ECTS:

30 godz. - udział w wykładzie;

20 godz. przygotowanie do zajęć;

30 godz. przygotowanie pracy zaliczeniowej;

20 godz. studia nad literaturą przedmiotu.


Suma - 100 godz. - 5 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

---

Skrócony opis:

Wyjaśnienie pojęć związanych z polityką równościową i kwestią kobiecą m.in.: androcentryzm, matriarchat, patriarchat, kobieta, płeć, polityka płci, rola społeczna i płciowa, dyskryminacja, stereotypy (płciowe),socjalizacja, emancypacja, feminizm, gender, gender mainstreaming, polityka równościowa, kwestia kobieca,

Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie polityki równościowej.

Koncepcja i narzędzia gender mainstreaming

Płeć biologiczna a płeć społeczno-kulturowa (gender);

Działania legislacyjne na rzecz zrównania statusu kobiet i mężczyzn.

Stereotypizacja i problematyka dyskryminacji.

Historia kobiet i ruchu gender w Polsce i na świecie.

Kobiety w Polsce po 1989 roku

Socjalizacja, role płciowe i stereotypy płciowe

Kobiety w życiu gospodarczym

Edukacja kobiet

Kobiety na rynku pracy. Wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia. Segregacja zawodowa ze względu na płeć. Przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Szklany sufit. Polityka równościowa a formy zatrudnienia.

Kobiety w polityce.

Pełny opis:

Wyjaśnienie pojęć związanych z polityką równościową i kwestią kobiecą m.in.: androcentryzm, matriarchat, patriarchat, kobieta, płeć, polityka płci, rola społeczna i płciowa, dyskryminacja, stereotypy (płciowe),socjalizacja, emancypacja, feminizm, gender, gender mainstreaming, polityka równościowa, kwestia kobieca,

Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie polityki równościowej.

Koncepcja i narzędzia gender mainstreaming

Płeć biologiczna a płeć społeczno-kulturowa (gender);

Działania legislacyjne na rzecz zrównania statusu kobiet i mężczyzn.

Stereotypizacja i problematyka dyskryminacji.

Historia kobiet i ruchu gender w Polsce i na świecie.

Kobiety w Polsce po 1989 roku

Socjalizacja, role płciowe i stereotypy płciowe

Kobiety w życiu gospodarczym

Edukacja kobiet

Kobiety na rynku pracy. Wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia. Segregacja zawodowa ze względu na płeć. Przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Szklany sufit. Polityka równościowa a formy zatrudnienia.

Kobiety w polityce.

Literatura:

- Kijewska B., 2016. Polityka równościowa. Przestrzeń instytucjonalna, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków.

- Fuszara M., 2006, Kobiety w polityce, Wydawnictwo Trio.

- Szczudlińska-Kanoś A., Kobiety na regionalnej scenie politycznej, w:A. Frątczak (red.), Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce, Krakowska Akademia, Kraków 2009.

-Siemienska, R. 2005, Kobiety i ich problemy w Sejmie 4 kadencji, [w:] Płeć, wybory, władza, Scholar, Warszawa.

-Titkow, Anna. 2003, Szklany sufit, ISP. Warszawa.

-E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, SGH, Warszawa 2010

- Slany K., Struzik J., Wojnicka K., (red.), Gender w społeczeństwie polskim, NOMOS, Kraków 2011.

K. Śmiszek, M.Kułak (red.), Równość – stan gry. Rekomendacje zmian w polityce równościowej, Warszawa 2016.

- E. Lisowska (red.), Monitorowanie równości

kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, Warszawa 2007.

- Agacinski S. 2000, Polityka płci, Warszawa.

-Siemienska, R. 2005, Mechanizmy zwiększania reprezentacji kobiet w parlamencie, [w:] Płeć, wybory, władza, Warszawa, Scholar.

Polityka równości płci, Polska 2007,RAPORT, Warszawa 2007.

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.