Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy i projekty wspierające rozwiązywanie problemów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.14-W145s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy i projekty wspierające rozwiązywanie problemów społecznych
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Berkowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Berkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy oraz umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów lokalnych o charakterze społecznym. Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego projektowania socjalnego skupionego na rozwiązywaniu problemów jednostek i całych społeczności.

Student posiadać będzie umiejętność przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów socjalnych, służących zaspokajaniu potrzeb środowiska lokalnego.

Efekty kształcenia:


Posiada wiedzę w zakresie strategii rozwiązywania problemów społecznych,

Potrafi wyjaśnić mechanizm tworzenia projektu socjalnego lub programu pomocowego.

Zna ogólne zasady tworzenia i podejmowania działań skierowanych na rozwiązywanie problemów z zakresu pracy socjalnej.

Potrafi analizować konkretny problem społeczny w środowisku lokalnym: wyjaśniać jego przyczyny i wskazywać możliwe środki zaradcze w postaci konkretnych projektów socjalnych.

Poszukuje nowych rozwiązań, przedstawia innowacyjne projekty socjalne.


Umiejetność:

Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów społecznych oraz umie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu proponując w tym zakresie odpowiednie środki zaradcze

Posiada umiejętność organizowania i współdziałania pracy zespołowej nastawionej na rozwiązywanie problemów z zakresu pracy socjalnejWymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej

Forma i warunki zaliczenia:

ustne zaliczenia max 2 pytania

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza- wypowiedz ustna

umiejętności - wypowiedz ustna

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład, metody problemowe- metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

5

Pełny opis:

1.Pojęcie projektu i programu socjalnego,

2. Rodzaje projektów socjalnych (indywidualne, grupowe, instytucjonalne)

3. Metody pracy socjalnej wykorzystywane w tworzeniu i realizacji projektów socjalnych.

4.Uwarunkowania realizacji projektu oraz programu socjalnego.

5.Tworzenie lokalnych strategii pomocowych jako przykład rozwiązywania problemów społecznych.

6.Zasady konstruowania projektu socjalnego.

7.Formy i sposoby oceny projektu socjalnego oraz programu społecznego. 8 8.Monitoring i ewaluacja projektu oraz programów.

9. Programy przeciwdziałania wybranym zjawiskom społecznym. Strategie indywidualnej zaradności.

Literatura:

1. K. Głąbicka (red.), Strategie rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim, wyd. PTPS Warszawa 2011.

2. M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej,wyd. MCPS Warszawa 2009.

3.. M. Grewiński, S. Kamiński. Obywatelska polityka społeczna. wyd. PTPS, WSP TWP Warszawa 2007.

4.E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, Wokół problemów działania społecznego, Warszawa 2006

5. C. H. Meyer, Praktyka bezpośrednia w pracy socjalnej. Zarys ogólny [w:] Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej. Zeszyt 5 UJ, Kraków 2000, s. 97-110.

6. L. Miś (red.), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, Kraków 2008

7. C.de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa 1996.

8. B. Wójcik, Pisanie projektów, „Współpraca”. 1997/1.

9. G. Wronowski, Jak skutecznie napisać projekt socjalny. Poradnik dla potencjalnych projektodawców z EFS, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.