Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie: Polityka społeczna a szczęście obywateli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.3.SEM3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Polityka społeczna a szczęście obywateli
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Shaw
Prowadzący grup: Marta Shaw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

W wyniku systematycznej pracy w ramach kursu, uczestnik powinien:


1) znać podstawowe determinanty subiektywnego poczucia szczęścia;

2) posiadać umiejętności opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów społecznych na poczucie szczęścia obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej;

3) potrafić wyszukiwać i krytycznie oceniać literaturę naukową w obszarze polityki społecznej i psychologii pozytywnej;

4) potrafić dobrać sformułować problem badawczy i pytania badawcze;

5) posiadać umiejętność doboru metod odpowiednich dla problemu badawczego.


Forma i warunki zaliczenia:

Ocena z kursu zostanie obliczona w następujący sposób:


SEMESTR 1:


1. Raport z wybranej książki zal/nzal

2. Esej „Tożsamość Badacza” zal/nzal

3. Opis problemu badawczego 30%

4. Ramowy plan pracy 15%

5. Bibliografia z adnotacją 15%

6. Rozdział 1 40%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Jw.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie i wsparcie studentów w realizacji projektu badawczego w postaci rozprawy licencjackiej na temat zależności pomiędzy polityką społeczną a szczęściem obywateli. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość poznać warsztat badacza w dziedzinie nauk społecznych oraz rozwinąć własne umiejętności badawcze poprzez przygotowanie i obronienie pracy licencjackiej. Studenci nauczą się tworzyć przegląd literatury, formułować cele i pytania badawcze, projektować badania naukowe i zrozumiale przedstawiać wyniki badań szerszej publiczności.

Literatura:

Literatura podstawowa składa się z dwóch podstawowych pozycji:

Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych: Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Haidt, J. (2007). Szczęście: od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Uwagi:

Zasady

(1) Na pierwszych zajęciach zostaną ustalone zasady współpracy. Studenci są zobowiązani stosować się do ustalonych przez grupę zasad.

(2) Zadania i prace domowe oddaje się w terminie przez platformę kursu w Pegazie. Terminy oddawania zadań i prac domowych są wyszczególnione w sylabusie. Prace oddane po terminie nie będą przyjmowane. W przypadku choroby lub sytuacji losowej, wykładowca uwzględni okoliczności każdej indywidualnej sytuacji. Nie dopuszcza się wyjątków spowodowanych brakiem odpowiedniego planowania.

(3) Wszystkie prace pisemne powinny być napisane czytelną czcionką rozmiaru 12, z podwójnymi odstępami. Preferowany styl cytowania i formatowania to APA (American Psychological Association). Zaleca się uważną edycję tekstu, ponieważ oceny z prac pisemnych uwzględniają treść, organizację i jakość edycji.

(4) Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefon komórkowy. Laptopy i inne urządzenia elektroniczne są dopuszczone podczas zajęć tylko do korzystania z tekstów i prowadzenia notatek. Zasada ta ma na celu wspomóc koncentrację i wyeliminować pokusę sprawdzania poczty czy surfowania po Internecie podczas zajęć. Jeżeli wykładowca zauważy, że student korzysta z urządzenia w sposób niezgodny z tą zasadą, ten student zostanie poproszony aby nie przynosić tego urządzenia przez resztę semestru.

(5) Zrobię wszystko co w mojej mocy aby odpowiedzieć na krótkie pytania wysyłane drogą mailową do 24 godzin, od poniedziałku do piątku. Nie sprawdzam poczty od godziny 17:00 w piątek do 9:00 w poniedziałek.

Akademicki Kodeks Wartości

Decydując się na uczestnictwo w zajęciach, studenci zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w Akademickim Kodeksie Wartości (http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/wartosci-akademickie) i Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.samorzad.uj.edu.pl/storage/app/media/akty-prawne/kodeks-etyki-studenta-uj.pdf)

W kontekście tego kursu, w którym odnosimy się do osobistych doświadczeń w celu głębszego poznania własnej kultury, szczególnie ważne jest poszanowanie trzech powinności zawartych w Kodeksie Etyki Studenta:

7) wspierać innych studentów w ich dążeniu do zdobywania wiedzy i nowych

umiejętności;

8) w stosunku do innych studentów przestrzegać zasad uprzejmości, lojalności

i koleżeństwa;

9) pozytywnie i w sposób inspirujący wpływać na grupy społeczne, których jest

członkiem.

Nierzetelność akademicka (plagiat, ściąganie i wszelkie inne praktyki niezgodne z Akademickim Kodeksem Wartości) automatycznie powoduje wystawienie oceny niedostatecznej za cały kurs. Jeżeli zasady dobrych obyczajów i rzetelności akademickiej przyjęte przez Uniwersytet Jagielloński są któremukolwiek nieznane (np. przeniesienie z innego uniwersytetu, nie odbycie zajęć wprowadzających na początku studiów) zobowiązany jest zgłosić się do prowadzącego na konsultacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Shaw
Prowadzący grup: Marta Shaw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

W wyniku systematycznej pracy w ramach kursu, uczestnik powinien:


1) znać podstawowe determinanty subiektywnego poczucia szczęścia;

2) posiadać umiejętności opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów społecznych na poczucie szczęścia obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej;

3) potrafić wyszukiwać i krytycznie oceniać literaturę naukową w obszarze polityki społecznej i psychologii pozytywnej;

4) potrafić dobrać sformułować problem badawczy i pytania badawcze;

5) posiadać umiejętność doboru metod odpowiednich dla problemu badawczego.


Forma i warunki zaliczenia:

Rozdział 2 pracy licencjackiej

Całość pracy licencjackiej z wprowadzonymi poprawkami

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Skala Ocen


5=92-100, 4+ = 84-91% , 4=76-83, 3+ = 68-75 %, 3 = 60-67


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie i wsparcie studentów w realizacji projektu badawczego w postaci rozprawy licencjackiej na temat zależności pomiędzy polityką społeczną a szczęściem obywateli. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość poznać warsztat badacza w dziedzinie nauk społecznych oraz rozwinąć własne umiejętności badawcze poprzez przygotowanie i obronienie pracy licencjackiej. Studenci nauczą się tworzyć przegląd literatury, formułować cele i pytania badawcze, projektować badania naukowe i zrozumiale przedstawiać wyniki badań szerszej publiczności.

Uwagi:

Zasady

(1) Na pierwszych zajęciach zostaną ustalone zasady współpracy. Studenci są zobowiązani stosować się do ustalonych przez grupę zasad.

(2) Zadania i prace domowe oddaje się w terminie przez platformę kursu w Pegazie. Terminy oddawania zadań i prac domowych są wyszczególnione w sylabusie. Prace oddane po terminie nie będą przyjmowane. W przypadku choroby lub sytuacji losowej, wykładowca uwzględni okoliczności każdej indywidualnej sytuacji. Nie dopuszcza się wyjątków spowodowanych brakiem odpowiedniego planowania.

(3) Wszystkie prace pisemne powinny być napisane czytelną czcionką rozmiaru 12, z podwójnymi odstępami. Preferowany styl cytowania i formatowania to APA (American Psychological Association). Zaleca się uważną edycję tekstu, ponieważ oceny z prac pisemnych uwzględniają treść, organizację i jakość edycji.

(4) Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefon komórkowy. Laptopy i inne urządzenia elektroniczne są dopuszczone podczas zajęć tylko do korzystania z tekstów i prowadzenia notatek. Zasada ta ma na celu wspomóc koncentrację i wyeliminować pokusę sprawdzania poczty czy surfowania po Internecie podczas zajęć. Jeżeli wykładowca zauważy, że student korzysta z urządzenia w sposób niezgodny z tą zasadą, ten student zostanie poproszony aby nie przynosić tego urządzenia przez resztę semestru.

(5) Zrobię wszystko co w mojej mocy aby odpowiedzieć na krótkie pytania wysyłane drogą mailową do 24 godzin, od poniedziałku do piątku. Nie sprawdzam poczty od godziny 17:00 w piątek do 9:00 w poniedziałek.

Akademicki Kodeks Wartości

Decydując się na uczestnictwo w zajęciach, studenci zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w Akademickim Kodeksie Wartości (http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/wartosci-akademickie) i Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.samorzad.uj.edu.pl/storage/app/media/akty-prawne/kodeks-etyki-studenta-uj.pdf)

W kontekście tego kursu, w którym odnosimy się do osobistych doświadczeń w celu głębszego poznania własnej kultury, szczególnie ważne jest poszanowanie trzech powinności zawartych w Kodeksie Etyki Studenta:

7) wspierać innych studentów w ich dążeniu do zdobywania wiedzy i nowych

umiejętności;

8) w stosunku do innych studentów przestrzegać zasad uprzejmości, lojalności

i koleżeństwa;

9) pozytywnie i w sposób inspirujący wpływać na grupy społeczne, których jest

członkiem.

Nierzetelność akademicka (plagiat, ściąganie i wszelkie inne praktyki niezgodne z Akademickim Kodeksem Wartości) automatycznie powoduje wystawienie oceny niedostatecznej za cały kurs. Jeżeli zasady dobrych obyczajów i rzetelności akademickiej przyjęte przez Uniwersytet Jagielloński są któremukolwiek nieznane (np. przeniesienie z innego uniwersytetu, nie odbycie zajęć wprowadzających na początku studiów) zobowiązany jest zgłosić się do prowadzącego na konsultacje.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.