Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka edukacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.F1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka edukacyjna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Studenci znają i wyjaśniają wpływ oddziaływania otoczenia na działalność instytucji polityki społecznej

Studenci identyfikują obszary funkcjonalne organizacji, relacje pomiędzy tymi obszarami

Studenci dokonują obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w instytucjach polityki społecznej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych

Studenci uczą się, współdziałają w procesie zdobywania informacji, prezentacji wyników badań, organizują pracę zespołową

Studenci formułują i analizują problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w instytucjach polityki społecznej

Studenci przejmują odpowiedzialność za powierzone zadania, także związane z rolą przywódczą

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia są obecność i aktywność na zajęciach. Aktywność wiąże się z odpowiednim przygotowaniem i czytaniem zalecanych tekstów. Ponadto, aby otrzymać zaliczenie należy przygotować raport analizy wybranego zagadnienia związanego z polityka edukacyjną.


Każda obecność/aktywność warta jest trzy punkty (14x3=42), natomiast raport to 18 punktów. Aby otrzymać zaliczenie konieczne jest 35 pkt i jednocześnie minimum 75% obecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja, praca w grupach, problemy rozwiązywane podczas zajęć to metody sprawdzania efektów kształcenia podczas zajęć. Przedstawienie raportu oraz prezentacja, podczas której przedstawione zostana alternatywne możliwości rozwiązań to metoda sprawdzenia analizy problemu polityki edukacyjnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.