Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w polityce społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.2.1.EwPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w polityce społecznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Koba
Prowadzący grup: Laura Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student posiada:

1. Wiedzę

na temat różnych systemów etycznych;

na temat zagrożeń spowodowanych nieetycznymi zachowaniami;

o celach i etycznych działaniach różnych instytucji

2. Umiejętność:

oceny zachowań nieetycznych;

formułowania argumentów oraz przedstawiania swojego stanowiska w dyskusji dotyczącej etycznych zagadnień zarządzania problemami występującymi w polityce społecznej

3. Kompetencje społeczne:

do podjęcia działań przeciwko nieetycznym zachowaniom;


Forma i warunki zaliczenia:

obrona eseju dotyczącego analizy „za i przeciw” wybranego problemu

test

prezentacja problemu etycznego związanego z wybranym obszarem polityki społecznej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na wykładach

Esej dotyczący analizy „za i przeciw” wybranego problemu

Udział w dyskusji

Przygotowanie prezentacji

Skrócony opis:

Student poza wiedzą teoretyczną na temat etyki jako nauki otrzymuje praktyczne wiedzę związaną z etycznym działaniem:

1. państwa w aspekcie odpowiedzialnego przygotowania swoich funkcjonariuszy do realizacji zadań związanych z polityką społeczną

2. państwa, które stwarza swoim funkcjonariuszom warunki pracy kształtujące etyczne zachowania

3. funkcjonariuszy publicznych, urzędników, pracowników, działaczy ngo, przedstawiciel związków religijnych, naukowców w aspekcie pracy na rzecz innych, w różnych obszarach polityki społecznej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnienia „etyka w polityce społecznej”

2. Co to jest etyka globalna?

3. Teoria sprawiedliwości dystrybutywnej

4. Ja prywatnie, ja publicznie

5. Deontologia zawodowa

6. Kodeksy etyczne

7. Prakseologia – teoria sprawnego działania

8. Wybrane problemy polityki społecznej i ich aspekt etyczny - byt określa świadomość

9. Wybrane problemy polityki społecznej i ich aspekt etyczny - edukacja

10. Wybrane problemy polityki społecznej i ich aspekt etyczny - bezpieczeństwo zdrowia

11. Wybrane problemy polityki społecznej i ich aspekt etyczny - "Wszyscy różni, wszyscy równi"

12. Wybrane problemy polityki społecznej i ich aspekt etyczny - CSR

13. Wybrane problemy polityki społecznej i ich aspekt etyczny - smog wawelski

14. Ku przyszłości (nowe problemy etyczne)

Literatura:

Obowiązkowa

Filrit-Fesnak Grażyna, Szylko-Skoczny Małgorzata (red.), Polityka Społeczna, PWN, Warszawa 2012.

1. Bogucka Iwona, Pietrzykowski Tomasz, Etyka w administracji publicznej, Wyd. LaxisNexis, Warszawa 2010.

2. Singer Peter (red.), Przewodnik po etyce, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2009.3. Dodatkowa

Galewicz Włodzimierz (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Wyd. Universitas, Kraków1. 2010.

Singer Peter, Jeden świat. Etyka globalizacji, Książka i Wiedza, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.