Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lokalna i regionalna polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.2.1.LRPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lokalna i regionalna polityka społeczna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Musialik
Prowadzący grup: Rafał Musialik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z polityką społeczną na poziomie lokalnym i regionalnym.

Zapoznanie studenta z mikroekonomicznymi aspektami lokalnej i regionalnej polityki społecznej.

Efekty kształcenia:

K_W01, 04; K_U04,17; K_K02,07

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemny egzamin końcowy zawierający test wielokrotnego wyboru. Zaliczenie - studia przypadków.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin min. 51% pkt.

studia przedmiotowe - zal.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

ECTS = 4

15h wykład

15h ćwiczenia

90h studia literaturowe i studia przypadków

Skrócony opis:

Polityka społeczna i jej typy. Samorząd i jego szczeble. Cele i ograniczenia lokalnych polityk społecznych. Współzależności między lokalną i centralną polityką społeczną. Finansowy aspekt lokalnych polityk społecznych. Subsydia jako narzędzie lokalnej polityki społecznej. Koncepcja nadwyżki społecznej i jej znaczenie w lokalnej polityce społecznej. Bon edukacyjny jako narzędzie lokalnej polityki społecznej.

Pełny opis:

Polityka społeczna i jej typy. Samorząd i jego szczeble. Cele i ograniczenia lokalnych polityk społecznych. Współzależności między lokalną i centralną polityką społeczną. Finansowy aspekt lokalnych polityk społecznych. Subsydia jako narzędzie lokalnej polityki społecznej. Koncepcja nadwyżki społecznej i jej znaczenie w lokalnej polityce społecznej. Bon edukacyjny jako narzędzie lokalnej polityki społecznej.

Literatura:

P.Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Warszawa 2002.

M.Dercz, Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia,wyd. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MICHALINEUM, Warszawa 2005.

A.Frączkiewicz-Wronka (red.), Samorządowa polityka społeczna, IPiS. Warszawa 2002.

A.Frączkiewicz–Wronka (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej,wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2007.

M.Grewiński, Wieloaspektowa polityka społeczna, Warszawa 2009.

S.Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.