Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.2.1.PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzybek
Prowadzący grup: Dariusz Grzybek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Poznanie elementarnych teorii ekonomicznych i narzędzi polityki gospodarczej

Efekty kształcenia:

Student rozumie główne koncepcje teoretyczne leżące u podstaw nowoczesnej polityki gospodarczej. Zna i rozumie funkcjonowanie najważniejszych elementów polityki gospodarczej państwa.

Wymagania wstępne:

Podstawy teorii ekonomicznej. Podstawowa wiedza o systemie politycznym.

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

4

Skrócony opis:

Kurs obejmuje kwestie regulacji, polityki makroekonomicznej i polityki handlowej.

Pełny opis:

1. Systemy ekonomiczne.

2. Niedoskonałość rynku - kwestie monopolu i jego regulacji.

3. Niedoskonałość rynku - dobra publiczne, dobra wspólne i efekty zewnętrzne.

4. Niedoskonałość rynku - asymetria informacji, niekompletność rynków, problemy regulacji rynków ubezpieczeniowych i finansowych.

5. Ubezpieczenia społeczne.

6. System zdrowia publicznego.

7. Polityka edukacyjna.

8. Polityka makroekonomiczna - podstawy teoretyczne.

9. Polityka makroekonomiczna - polityka fiskalna.

10. Polityka makroekonomiczna - polityka pieniężna.

11. Polityka handlowa, Polska w ramach Unii Europejskiej.

12. Problemy unii walutowej.

Literatura:

J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, różne wydania

N. Barr, Ekonomia polityki społecznej, Poznań 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.