Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika [moduł: Podstawy nauk humanistycznych i społecznych]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika [moduł: Podstawy nauk humanistycznych i społecznych]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Bujak
Prowadzący grup: Kazimierz Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady logiki,

- zna logiczne zasady poprawnego rozumowania,

- zna podstawy logiki rachunku zdań,

- zna zasady wnioskowanoia dedukcyjnego i indukcyjnego.

- interpretuje podstawowe koncepcje ludzkiego rozumowania.


Umiejętności:

- potrafi rozpoznawać i stosować zasady poprawnego rozumowania i wnioskowania,

- umie stosować podstawowe kategorie i zasady logiki w toku dyskusji naukowej,

- prawidlowo rozróżnia stanowiska oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat,

- integruje i poszerza wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego ksztalcenia,

- korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji,

- poprawnie formułuje i analizuje problemy badawcze, w celu rozwiazywania praktycznych problemów występujących w instytucjach polityki społecznej.


Kompetencje społeczne:

- posiada umiejętność ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych i badawczych,

- posiada umiejętność prawidłowego prowadzenia dyskursu, argumentowania i wnioskowania.

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady logiki,

- zna logiczne zasady poprawnego rozumowania,

- zna podstawy logiki rachunku zdań,

- zna zasady wnioskowanoia dedukcyjnego i indukcyjnego.

- interpretuje podstawowe koncepcje ludzkiego rozumowania.


Umiejętności:

- potrafi rozpoznawać i stosować zasady poprawnego rozumowania i wnioskowania,

- umie stosować podstawowe kategorie i zasady logiki w toku dyskusji naukowej,

- prawidlowo rozróżnia stanowiska oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat,

- integruje i poszerza wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego ksztalcenia,

- korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji,

- poprawnie formułuje i analizuje problemy badawcze, w celu rozwiazywania praktycznych problemów występujących w instytucjach polityki społecznej.


Kompetencje społeczne:

- posiada umiejętność ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych i badawczych,

- posiada umiejętność prawidłowego prowadzenia dyskursu, argumentowania i wnioskowania.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu, jako forma zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie ćwiczeń na zasadzie aktywności i wykonywania zadań na zajęciach oraz krótkiego testu zaliczeniowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy, podstawową metodą jej sprawdzania będzie pisemny test egzaminacyjny, aktywność w ramach zajęć, oraz poprawne wykonywanie ćwiczeń i zadań logicznych.

W zakresie umiejętności, podstawową metodą ich weryfikacji będzie aktywność w trakcie zajęć, zarówno wykładu konwersatoryjnego jak i ćwiczeń. Zwłaszcza dotyczy to rozwiązywania problemow logicznych, zadań z zakresu wnioskowania, budowania argumentacji i definicji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

- pojęcie i istota logiki;

- zagadnienie prawdy w logice;

- zagadnienia nazw i pojęć;

- definicje;

- język naturalny, metajęzyk, język formalny;

- zdania i ich rodzaje, kwadrat logiczny;

- elementy klasycznej nauki o wnioskowaniu, sylogistyka;

- spójniki logiczne;

- elementy rachunku zdań;

- prawa logiki, tautologie;

- elementy rachunku kwantyfikatorów;

- wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne;

- zasady i kanony wnioskowania indukcyjnego;

- poprawne formułowanie wypowiedzi, argumentacja.

Literatura:

- J.W. Bremer, Wprowadzenie do logiki. Kraków 2008.

- A, Grzegorczyk, Logika popularna. Warszawa 2010.

- G. Malinowski, Logika ogólna. Warszawa 2010.

- B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Morgan
Prowadzący grup: Agata Morgan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady logiki,

- zna logiczne zasady poprawnego rozumowania,

- zna podstawy logiki rachunku zdań,

- zna zasady wnioskowanoia dedukcyjnego i indukcyjnego.

- interpretuje podstawowe koncepcje ludzkiego rozumowania.


Umiejętności:

- potrafi rozpoznawać i stosować zasady poprawnego rozumowania i wnioskowania,

- umie stosować podstawowe kategorie i zasady logiki w toku dyskusji naukowej,

- prawidlowo rozróżnia stanowiska oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat,

- integruje i poszerza wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego ksztalcenia,

- korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji,

- poprawnie formułuje i analizuje problemy badawcze, w celu rozwiazywania praktycznych problemów występujących w instytucjach polityki społecznej.


Kompetencje społeczne:

- posiada umiejętność ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych i badawczych,

- posiada umiejętność prawidłowego prowadzenia dyskursu, argumentowania i wnioskowania.

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady logiki,

- zna logiczne zasady poprawnego rozumowania,

- zna podstawy logiki rachunku zdań,

- zna zasady wnioskowanoia dedukcyjnego i indukcyjnego.

- interpretuje podstawowe koncepcje ludzkiego rozumowania.


Umiejętności:

- potrafi rozpoznawać i stosować zasady poprawnego rozumowania i wnioskowania,

- umie stosować podstawowe kategorie i zasady logiki w toku dyskusji naukowej,

- prawidlowo rozróżnia stanowiska oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat,

- integruje i poszerza wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego ksztalcenia,

- korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji,

- poprawnie formułuje i analizuje problemy badawcze, w celu rozwiazywania praktycznych problemów występujących w instytucjach polityki społecznej.


Kompetencje społeczne:

- posiada umiejętność ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych i badawczych,

- posiada umiejętność prawidłowego prowadzenia dyskursu, argumentowania i wnioskowania.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu, jako forma zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie ćwiczeń na zasadzie aktywności i wykonywania zadań na zajęciach oraz krótkiego testu zaliczeniowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy, podstawową metodą jej sprawdzania będzie pisemny test egzaminacyjny, aktywność w ramach zajęć, oraz poprawne wykonywanie ćwiczeń i zadań logicznych.

W zakresie umiejętności, podstawową metodą ich weryfikacji będzie aktywność w trakcie zajęć, zarówno wykładu konwersatoryjnego jak i ćwiczeń. Zwłaszcza dotyczy to rozwiązywania problemow logicznych, zadań z zakresu wnioskowania, budowania argumentacji i definicji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

- pojęcie i istota logiki;

- zagadnienie prawdy w logice;

- zagadnienia nazw i pojęć;

- definicje;

- język naturalny, metajęzyk, język formalny;

- zdania i ich rodzaje, kwadrat logiczny;

- elementy klasycznej nauki o wnioskowaniu, sylogistyka;

- spójniki logiczne;

- elementy rachunku zdań;

- prawa logiki, tautologie;

- elementy rachunku kwantyfikatorów;

- wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne;

- zasady i kanony wnioskowania indukcyjnego;

- poprawne formułowanie wypowiedzi, argumentacja.

Literatura:

- J.W. Bremer, Wprowadzenie do logiki. Kraków 2008.

- A, Grzegorczyk, Logika popularna. Warszawa 2010.

- G. Malinowski, Logika ogólna. Warszawa 2010.

- B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.