Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia [moduł: Ekonomia i finanse]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.Ma Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia [moduł: Ekonomia i finanse]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Mikroekonomia:

1. Wprowadzenie do ekonomii (W)

2. Popyt, podaż, mechanizmy rynkowe (W, ĆW)

3. Teoria wyboru konsumenta (W, ĆW)

4. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta (W, ĆW)

5. Konkurencja doskonała (W, ĆW)

6. Konkurencja niedoskonała (W, ĆW)

7. Rynek czynników produkcji (W, ĆW)

Makroekonomia:

1. Ekonomia w skali makro (W)

2. System rachunków narodowych (W)

3. Konsumpcja, inwestycje i oszczędności w gospodarce (W, ĆW)

4. Inflacja (W, ĆW)

5. Rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie (W, ĆW)

6. Teorie wzrostu gospodarczego (W, ĆW)

Podstawy finansów:

1. Finanse i ich rola w gospodarce (W)

2. System finansowy i jego elementy (W)

3. Pieniądz i system bankowy (W, ĆW)

4. Państwo i jego finanse (W, ĆW)

5. Finanse przedsiębiorstw (W, ĆW)

6. Finanse ubezpieczeń (W, ĆW)

Pełny opis:

Mikroekonomia:

1. Wprowadzenie do ekonomii (W)

2. Popyt, podaż, mechanizmy rynkowe (W, ĆW)

3. Teoria wyboru konsumenta (W, ĆW)

4. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta (W, ĆW)

5. Konkurencja doskonała (W, ĆW)

6. Konkurencja niedoskonała (W, ĆW)

7. Rynek czynników produkcji (W, ĆW)

Makroekonomia:

1. Ekonomia w skali makro (W)

2. System rachunków narodowych (W)

3. Konsumpcja, inwestycje i oszczędności w gospodarce (W, ĆW)

4. Inflacja (W, ĆW)

5. Rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie (W, ĆW)

6. Teorie wzrostu gospodarczego (W, ĆW)

Podstawy finansów:

1. Finanse i ich rola w gospodarce (W)

2. System finansowy i jego elementy (W)

3. Pieniądz i system bankowy (W, ĆW)

4. Państwo i jego finanse (W, ĆW)

5. Finanse przedsiębiorstw (W, ĆW)

6. Finanse ubezpieczeń (W, ĆW)

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Makroekonomia, Warszawa 2014

Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Mikroekonomia, Warszawa 2014

Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, Warszawa 2013

Dach Z., Mikroekonomia, Kraków 2013

Ostaszewski J. (red.), Finanse, Warszawa 2013

Śliwa J., Podstawy finansów, Łódź 2011

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

Drwiło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2014

Granosik B., Jakubowska A., Mikroekonomia: zbiór zadań, Koszalin 2016

Nasiłowski M., System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 2016

Podstawka M., Podstawy finansów: teoria i praktyka, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ZP_K_W02 – Zna wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym

ZP_K_W03 – Posiada zaawansowaną wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, gospodarczych i politycznych

Umiejętności:

ZP_K_U01 – Posiada umiejętność formułowania i analizowania problemów badawczych wynikających z omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie publiczne oraz dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując dobór odpowiednich źródeł informacji

Kompetencje społeczne:

ZP_K_K01 – Jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu treści

ZP_K_K02 – Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu: ZP_K_W02, ZP_K_W03, ZP_K_U01, ZP_K_K01

Efekty sprawdzane na ćwiczeniach: ZP_K_W03, ZP_K_U01, ZP_K_K01, ZP_K_K02

• forma i warunki zaliczenia modułu – pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego

• warunki dopuszczenia do egzaminu pisemnego – obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie poszczególnych zajęć

• forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć – kolokwium, esej na zadany temat, udział w zajęciach, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Musialik
Prowadzący grup: Rafał Musialik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Musialik
Prowadzący grup: Rafał Musialik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie publiczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.