Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy społeczne [moduł: Zarządzanie w sferze społecznej]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.2.RS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ruchy społeczne [moduł: Zarządzanie w sferze społecznej]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Kurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student posiadać będzie wiedzę z zakresu ruchów społecznych, w szczególności w obszarze roli i miejsca w przestrzeni społeczno-politycznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student opisuje wybrane koncepcje dotyczące ruchów społecznych.


Student identyfikuje cele działań współczesnych ruchów społecznych.


Umiejętności:


Student umiejętnie wykorzystuje podstawowe pojęcia w celu analizy działalności ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

ustne zaliczenia (2 pytania)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza- wypowiedź ustna

umiejętności- wypowiedz ustna

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

metody podające -wykład informacyjny, metody problemowe, metody aktywizujące

Bilans punktów ECTS:

1

Pełny opis:

1. Definicje ruchów społecznych

2. Przegląd historycznych ruchów: religijnych, narodowych i robotniczych.

3. Ruchy emancypacyjne: abolicjonizm, ruch równouprawnienia kobiet i ruchy antykolonialne.

4 Anarchizm, faszyzm i nazim.

5. Ruchy praw obywatelskich, ruch studencki .

6. Ruchy antykomunistyczne.

7 Współczesne ruchy: ekologiczne, anty i alter globalistyczne, feminizm.

Literatura:

Gellner E., Narody i nacjonalizm. Przełożyła T. Hołówka. Warszawa: PIW 1991

Kuczyński, P., Socjologia ruchów społecznych w Polsce "Kultura i Społeczeństwo" 1991 nr 3

Ipset S., Faszyzm jako ekstremistyczny kierunek centrum.

Misztal B., Socjologiczna teoria ruchów społecznych. "Studia Socjologiczne" 1984 nr 1

Misztal B., Ruch społeczny. Hasło w: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa 2000

Nolte E., Faszyzm Jako charakter epoki. W: Borejsza J. (red.), Faszyzmy europejskie (1922-1945). Warszawa: Czytelnik 1979

Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej. W: Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo. Tom 1. Warszawa: "Scholar" 1995

Reich W., Psychologia mas wobec faszyzmu Warszawa: Aletheia, 2009

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Kurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student posiadać będzie wiedzę z zakresu ruchów społecznych, w szczególności w obszarze roli i miejsca w przestrzeni społeczno-politycznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student opisuje wybrane koncepcje dotyczące ruchów społecznych.


Student identyfikuje cele działań współczesnych ruchów społecznych.


Umiejętności:


Student umiejętnie wykorzystuje podstawowe pojęcia w celu analizy działalności ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

ustne zaliczenia (2 pytania)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza- wypowiedź ustna

umiejętności- wypowiedz ustna

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

metody podające -wykład informacyjny, metody problemowe, metody aktywizujące

Bilans punktów ECTS:

1

Pełny opis:

1. Definicje ruchów społecznych

2. Przegląd historycznych ruchów: religijnych, narodowych i robotniczych.

3. Ruchy emancypacyjne: abolicjonizm, ruch równouprawnienia kobiet i ruchy antykolonialne.

4 Anarchizm, faszyzm i nazim.

5. Ruchy praw obywatelskich, ruch studencki .

6. Ruchy antykomunistyczne.

7 Współczesne ruchy: ekologiczne, anty i alter globalistyczne, feminizm.

Literatura:

Gellner E., Narody i nacjonalizm. Przełożyła T. Hołówka. Warszawa: PIW 1991

Kuczyński, P., Socjologia ruchów społecznych w Polsce "Kultura i Społeczeństwo" 1991 nr 3

Ipset S., Faszyzm jako ekstremistyczny kierunek centrum.

Misztal B., Socjologiczna teoria ruchów społecznych. "Studia Socjologiczne" 1984 nr 1

Misztal B., Ruch społeczny. Hasło w: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa 2000

Nolte E., Faszyzm Jako charakter epoki. W: Borejsza J. (red.), Faszyzmy europejskie (1922-1945). Warszawa: Czytelnik 1979

Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej. W: Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo. Tom 1. Warszawa: "Scholar" 1995

Reich W., Psychologia mas wobec faszyzmu Warszawa: Aletheia, 2009

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.