Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne społeczeństwo obywatelskie [moduł: Zarządzanie w sferze społecznej]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.2.WSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne społeczeństwo obywatelskie [moduł: Zarządzanie w sferze społecznej]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Kurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Zaznajomienie z zasadami uczestnictwa obywatela w życiu publicznym. Przedstawione zostaną prawa i obowiązki obywateli w stosunku do państwa i społeczeństwa. Studenci zostaną zapoznani z kwestią kontroli społecznej, a także roli organizacji pozarządowych.

Efekty kształcenia:

Student posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania struktur politycznych w kontekście społeczeństwa obywatelskiego.

Posiada wiedzę, dotyczącą relacji między różnymi strukturami społecznymi

Potrafi wytłumaczyć wpływ kultury na różnego typu więzi społeczne

Potrafi samodzielnie wyjaśnić przemiany więzi społecznych i ich konsekwencje dla różnorodnych środowisk społecznych

Posiada wiedzę na temat przemian więzi społecznych w społeczeństwie.

Posiada umiejętność krytycznego stosunku do konsekwencji zmian społeczno -kulturowych.

Wymagania wstępne:

Przyswojone efekty kształcenia z zakresu socjologii.

Forma i warunki zaliczenia:

ustne zaliczenie w formie max. 2 punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza- wypowiedz ustna

umiejętności- wypowiedz ustna

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opowiadanie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

metoda podająca – wykład informacyjny, metoda problemowa – wykład problemowy,

Bilans punktów ECTS:

2

Pełny opis:

1.Idea i wartości społeczeństwa obywatelskiego.

2. Główne problemy społeczeństwa obywatelskiego.

3.Charakterystyka wybranych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego

( polis, ideał republikański obywatela Rzymu, modele postindustrialne i współczesne - G.Hillery,F. Koneczny,R.S Lynd, G.H.Mead, W.L.Warner, E. Abramowski, A. Gramsci,J. Habermans, J.Kuroń).

4. Demokracja partycypacyjna.

5. Obywatel jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego.

6. Procedury podejmowania decyzji w społeczeństwie obywatelskim ( m.in referendum, wybory)

Literatura:

1.Bokaiłło W.,Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001

2.Dziubka K. Społeczeństwo obywatelskie. Wybrane aspekty ewolucji społeczeństwa, Wrocław 1997

3.Gawin D. Europejskie społeczeństwo obywatelskie. Projekt obywateli czy eurokratów?, w: Piotr Gliński, Barbara Lewenstein i Andrzej Sicińskiego Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, (red.), 2004

4.Gliński P. BARIERY SAMOORGANIZACJI OBYWATELSKIEJ, w: Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Andrzej Rychard (red.), NIEPOKOJE POLSKIE, Warszawa: Wyd. IFiS PAN. 2004.

5.Gliński, Piotr.. O PEWNYCH ASPEKTACH OBYWATELSKOŚCI. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA A INTEGRACJA WSPÓLNOT OBYWATELSKICH, w: Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Andrzej Rychard (red.), JAK ŻYJĄ POLACY, Warszawa: Wyd. IFiS PAN. 2000

6.Gliński, Piotr. STYLE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE. GRUPY INTERESU CZY POŻYTKU PUBLICZNEGO?, Warszawa: Wyd. IFiS PAN. 2006.

7. Gorzelak, Grzegorz, Bohdan Jałowiecki, Mikołaj Herbst, Wojciech Roszkowski. 2000. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA Z PERSPEKTYWY DZIERZGANIA, Warszawa: EIRRiL UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

8. Gorzelak, Grzegorz, Bohdan Jałowiecki, Stec Mirosława (red.). 2001. REFORMA TERYTORIALNEJ ORGANIZACJI KRAJU: DWA LATA DOŚWIADCZEŃ, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

9.Grabowska M., Szawiel T... KORZENIE DEMOKRACJI. PARTIE POLITYCZNE W ŚRODOWISKU LOKALNYM, Warszawa: ISP PAN.2000

10.Herbst, M. (red.).KAPITAŁ LUDZKI I KAPITAŁ SPOŁECZNY A ROZWÓJ REGIONALNY, Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2007

11.Huntington, Samuel P. TRZECIA FALA DEMOKRATYZACJI, Warszawa: Wydawnictwo PWN. 2009.

12 Kaźmierczak, T., Rymsza M. (red.). KAPITAŁ SPOŁECZNY. EKONOMIA SPOŁECZNA, Warszawa: wyd. ISP. 2007.

13.Olech, A. (red.). PARTYCYPACJA PUBLICZNA. O UCZESTNICTWIE OBYWATELI W ŻYCIU WSPÓLNOTY LOKALNEJ, Warszawa: Wyd. ISP.2011.

14.Pietrzyk-Reeves, D. IDEA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. WSPÓŁCZESNA DEBATA I JEJ ŹRÓDŁA, Wrocław: Wydawnictwo UWr. 2004.

15. Rymsza, M. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. DIALOG OBYWATELSKI. POLITYKA PAŃSTWA, Warszawa: Wyd. ISP. 2008.

16. Siciński, A. . O IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. Nr.6, Warszawa: „Wiedza i Życie”.1996

17.Śpiewak, P. OBIETNICE DEMOKRACJI, Warszawa: Prószyński i S-ka. 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Kurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Zaznajomienie z zasadami uczestnictwa obywatela w życiu publicznym. Przedstawione zostaną prawa i obowiązki obywateli w stosunku do państwa i społeczeństwa. Studenci zostaną zapoznani z kwestią kontroli społecznej, a także roli organizacji pozarządowych.

Efekty kształcenia:

Student posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania struktur politycznych w kontekście społeczeństwa obywatelskiego.

Posiada wiedzę, dotyczącą relacji między różnymi strukturami społecznymi

Potrafi wytłumaczyć wpływ kultury na różnego typu więzi społeczne

Potrafi samodzielnie wyjaśnić przemiany więzi społecznych i ich konsekwencje dla różnorodnych środowisk społecznych

Posiada wiedzę na temat przemian więzi społecznych w społeczeństwie.

Posiada umiejętność krytycznego stosunku do konsekwencji zmian społeczno -kulturowych.

Wymagania wstępne:

Przyswojone efekty kształcenia z zakresu socjologii.

Forma i warunki zaliczenia:

ustne zaliczenie w formie max. 2 punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza- wypowiedz ustna

umiejętności- wypowiedz ustna

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opowiadanie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

metoda podająca – wykład informacyjny, metoda problemowa – wykład problemowy,

Bilans punktów ECTS:

2

Pełny opis:

1.Idea i wartości społeczeństwa obywatelskiego.

2. Główne problemy społeczeństwa obywatelskiego.

3.Charakterystyka wybranych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego

( polis, ideał republikański obywatela Rzymu, modele postindustrialne i współczesne - G.Hillery,F. Koneczny,R.S Lynd, G.H.Mead, W.L.Warner, E. Abramowski, A. Gramsci,J. Habermans, J.Kuroń).

4. Demokracja partycypacyjna.

5. Obywatel jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego.

6. Procedury podejmowania decyzji w społeczeństwie obywatelskim ( m.in referendum, wybory)

Literatura:

1.Bokaiłło W.,Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001

2.Dziubka K. Społeczeństwo obywatelskie. Wybrane aspekty ewolucji społeczeństwa, Wrocław 1997

3.Gawin D. Europejskie społeczeństwo obywatelskie. Projekt obywateli czy eurokratów?, w: Piotr Gliński, Barbara Lewenstein i Andrzej Sicińskiego Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, (red.), 2004

4.Gliński P. BARIERY SAMOORGANIZACJI OBYWATELSKIEJ, w: Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Andrzej Rychard (red.), NIEPOKOJE POLSKIE, Warszawa: Wyd. IFiS PAN. 2004.

5.Gliński, Piotr.. O PEWNYCH ASPEKTACH OBYWATELSKOŚCI. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA A INTEGRACJA WSPÓLNOT OBYWATELSKICH, w: Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Andrzej Rychard (red.), JAK ŻYJĄ POLACY, Warszawa: Wyd. IFiS PAN. 2000

6.Gliński, Piotr. STYLE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE. GRUPY INTERESU CZY POŻYTKU PUBLICZNEGO?, Warszawa: Wyd. IFiS PAN. 2006.

7. Gorzelak, Grzegorz, Bohdan Jałowiecki, Mikołaj Herbst, Wojciech Roszkowski. 2000. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA Z PERSPEKTYWY DZIERZGANIA, Warszawa: EIRRiL UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

8. Gorzelak, Grzegorz, Bohdan Jałowiecki, Stec Mirosława (red.). 2001. REFORMA TERYTORIALNEJ ORGANIZACJI KRAJU: DWA LATA DOŚWIADCZEŃ, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

9.Grabowska M., Szawiel T... KORZENIE DEMOKRACJI. PARTIE POLITYCZNE W ŚRODOWISKU LOKALNYM, Warszawa: ISP PAN.2000

10.Herbst, M. (red.).KAPITAŁ LUDZKI I KAPITAŁ SPOŁECZNY A ROZWÓJ REGIONALNY, Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2007

11.Huntington, Samuel P. TRZECIA FALA DEMOKRATYZACJI, Warszawa: Wydawnictwo PWN. 2009.

12 Kaźmierczak, T., Rymsza M. (red.). KAPITAŁ SPOŁECZNY. EKONOMIA SPOŁECZNA, Warszawa: wyd. ISP. 2007.

13.Olech, A. (red.). PARTYCYPACJA PUBLICZNA. O UCZESTNICTWIE OBYWATELI W ŻYCIU WSPÓLNOTY LOKALNEJ, Warszawa: Wyd. ISP.2011.

14.Pietrzyk-Reeves, D. IDEA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. WSPÓŁCZESNA DEBATA I JEJ ŹRÓDŁA, Wrocław: Wydawnictwo UWr. 2004.

15. Rymsza, M. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. DIALOG OBYWATELSKI. POLITYKA PAŃSTWA, Warszawa: Wyd. ISP. 2008.

16. Siciński, A. . O IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. Nr.6, Warszawa: „Wiedza i Życie”.1996

17.Śpiewak, P. OBIETNICE DEMOKRACJI, Warszawa: Prószyński i S-ka. 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.