Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi [moduł: Zarządzanie w sferze społecznej]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.2.ZOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi [moduł: Zarządzanie w sferze społecznej]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej elementów zarządzania w odniesieniu do pozarządowej rzeczywistości organizacyjnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student ma podstawową wiedzę z zarządzania oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych,

- student posiada wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania organizacjami pozarządowymi.


Umiejętności:

- student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi,

- student potrafi krytycznie ocenić współczesne koncepcje i modele zarządzania organizacjami pozarządowymi.


Kompetencje społeczne:

- student jest przygotowany do samodzielnej pracy i współpracy w grupach,

- student posiada świadomość etycznej postawy, kultury osobistej i wrażliwości społecznej.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny, egzamin pisemny - test

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - sztuka teatralna
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS

Pełny opis:

1. Paradygmaty nauk o zarządzaniu.

2. Metafory organizacji.

3. Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją.

4. Materialne podstawy działalności organizacji pozarządowych.

5. Niematerialne podstawy działalności organizacji pozarządowych.

6. Tworzenie organizacji pozarządowych.

7. Zmiana w organizacjach społecznych.

8. Kultura organizacyjna organizacji pozarządowych.

9. Komunikacja w organizacjach pozarządowych.

10. Zarządzanie wolontariatem w organizacjach trzeciego sektora.

Literatura:

Aniszewska G. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.

Bogacz-Wojtanowska E., Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wyd. UJ, Kraków 2006.

Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji, Poltext, Warszawa 2010.

Falej M., Efektywne zarządzanie wolontariatem, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA, Olsztyn 2011.

Glinka B., Kostera M., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu - organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Kaim A. (red.), Trzecia strona medalu: sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych, Fundacja Inicjatyw Społecznych Się Zrobi!, Gdańsk 2016.

Reichel J., Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Sułkowski Ł., Paradygmaty nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, 2/2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.