Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie: Komunikowanie się w organizacjach publicznych i pozarządowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.3.SEM2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Komunikowanie się w organizacjach publicznych i pozarządowych
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium w formie kształcenia na odległość​, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Joanna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Joanna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie pracy licencjackiej i jej pozytywna recenzja

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie seminarium

- dyskusja oceniająca po wykonaniu zadań przez studentów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest komunikacji w organizacjach publicznych i obywatelskich. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą zarówno komunikacji wewnętrznej w organizacjach jak i komunikacji z obywatelami, interesariuszami, innymi organizacjami.

Pełny opis:

Skuteczne komunikowanie się wewnątrz organizacji jest jednym z najważniejszych wyzwań we współczesnym zarządzaniu. Równie istotne jest umiejętne komunikowanie się organizacji publicznych i pozarządowych z obywatelami. Oba te wymiary komunikacji będą przedmiotem podejmowanych w ramach seminarium prac badawczych. Zastanawiać się będziemy między innymi nad tym, jak współcześnie promowane są usługi społeczne, jak prowadzone są kampanie społeczne i wykorzystywane w tym celu nowoczesne narzędzia i techniki komunikacji marketingowej. Refleksja badawcza dotyczyć będzie również tego, czy i w jakim zakresie włącza się obywateli w proces komunikowania publicznego, czyniąc z obywateli partnerów w procesach podejmowania ważnych społecznie decyzji. Wreszcie, podejmując zagadnienie komunikacji wewnątrz organizacji, przyglądać się będziemy na przykład problemom związanym z zarządzaniem procesem komunikacji, czynnikom sprzyjającym komunikacji i tworzącym się barierom komunikacyjnym. Podejmowane tematy dotyczyć będą również badania kompetencji komunikacyjnych kierowników, znaczenia komunikacji nieformalnej w organizacjach czy wykorzystywanych technik komunikacyjnych.

Literatura:

Literatura adekwatna do wybranej tematyki pracy licencjackiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.