Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie międzykulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.F16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie międzykulturowe
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Shaw
Prowadzący grup: Marta Shaw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

W wyniku systematycznej pracy w ramach kursu, uczestnik powinien:


1. Znać podstawowe wymiary kultury i ich przejawy w komunikacji interpersonalnej.


Każda kultura odpowiada trochę inaczej na fundamentalne pytania: Co jest ważniejsze, jednostka czy grupa? Jak powinni odnosić się do siebie przełożeni i podwładni? Jakie są role społeczne mężczyzn i kobiet? Niemożliwe jest poznać dogłębnie każdą kulturę – możemy natomiast zrozumieć jej kluczowe wymiary oraz wypracować strategie umożliwiające rozumienie kulturowych aspektów komunikacji. Poprzez wykłady, studia przypadku i ćwiczenia problemowe, zajęcia stworzą warunki do budowania przez uczestników fundamentu poznawczego, na którym będą mogli efektywnie budować w swoich kontaktach z przedstawicielami różnych kultur.


2. Rozumieć siebie i najistotniejsze aspekty własnej kultury oraz szanować odmienność


Podstawą efektywnej komunikacji w kontekście międzykulturowym jest świadomość kluczowych aspektów kultury rodzimej, oraz ich przejawów w interakcji z innymi. Poprzez interakcje z zaproszonymi gośćmi, refleksję nad wybranymi tekstami i wspólną dyskusję, uczestnicy kursu będą mieli okazję odkryć aspekty własnej tożsamości, które uwidaczniają się w kontaktach z innymi kulturami. Poznają w jaki sposób te aspekty tożsamości mogą ułatwiać lub utrudniać budowanie demokratycznej wspólnoty z przedstawicielami różnych obszarów kulturowych.


3. Być w stanie zdiagnozować kulturę i problemy odmiennych grup społecznych


Znając podstawowe wymiary kultury, uczestnicy kursu będą w stanie opracować dogłębną charakterystykę różnorodnych grup społecznych i zaplanować działania badawcze mające na celu identyfikację barier wobec integracji i wykorzystania potencjału różnorodności kulturowej w organizacjach.


4. Wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej


5. Podjąć działania pozwalające na konstruktywne zarządzanie różnorodnością w organizacji


6. Podejmować działania w oparciu o dane empiryczne


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/3179ed1f-e5e9-41bc-8e92-c5bd7a58562b.pdf

Pełny opis:

W erze globalizacji, świat robi się coraz mniejszy, a jego różnorodni mieszkańcy wchodzą ze sobą w coraz częstszy kontakt. Różnorodność kulturowa na poziomie społeczeństwa i instytucji, funkcjonowanie w ramach struktur Unii Europejskiej, rosnące fale migracji – te wszystkie czynniki sprawiają, że umiejętność dialogu i współpracy z „Innym” i „Obcym” staje się kompetencją niezbędną do funkcjonowania we współczesnym świecie. Również do Polski przybywa coraz więcej obywateli państw trzecich, co stawia przed naszą wspólnotą wyzwanie budowania różnorodnej i inkluzyjnej wspólnoty bez uprzedzeń i dyskryminacji.

Ten kurs da uczestnikom możliwość wypracowania kompetencji międzykulturowych i organizacyjnych w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami różnych kultur cudzoziemców zamieszkałych w Małopolsce. Studenci będą mieli okazję zbadać normy, wartości i problemy grup społecznych odmiennych etnicznie, kulturowo i religijnie. W oparciu o przeprowadzone badania, uczestnicy kursu będą umieli zaplanować priorytety dla polityki integracyjnej i działania pozwalające na konstruktywne zarządzanie różnorodnością w organizacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.