Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i antropologia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.F4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i antropologia organizacji
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Sposoby myślenia o kierowaniu ludźmi – technologiczne, społeczne i kulturowe aspekty zarządzania

2. Antropologia organizacji – podstawowe pojęcia i paradygmaty

3. Koncepcja kultury organizacji – geneza pojęcia i historyczny przegląd badań i teorii

4. Podstawowe wymiary kultury organizacyjnej – możliwe ujęcia

5. Modele kultury organizacyjnej - koncepcje E. Scheina i G. Hofstedego

6. Warunki i czynniki tworzenia się kultury organizacyjnej

7. Typologie kultur organizacyjnych – przegląd koncepcji

8. Cztery typy kultur organizacyjnych wg. Ch. Handy’ego – analiza praktycznych przykładów kultur organizacyjnych

9. Ograniczenia podejść typologicznych

10. Sposoby badania organizacji; sposoby badania kultury organizacji – możliwości i ograniczenia różnych podejść

11. Podejście etnograficzne w badaniu organizacji – możliwości i ograniczenia

12. Zmiana kultury organizacji, planowanie i wdrażanie programów zmian w kulturze organizacji – możliwe podejścia

13. Analiza zmian kultury organizacyjnej

Pełny opis:

1. Sposoby myślenia o kierowaniu ludźmi – technologiczne, społeczne i kulturowe aspekty zarządzania

2. Antropologia organizacji – podstawowe pojęcia i paradygmaty

3. Koncepcja kultury organizacji – geneza pojęcia i historyczny przegląd badań i teorii

4. Podstawowe wymiary kultury organizacyjnej – możliwe ujęcia

5. Modele kultury organizacyjnej - koncepcje E. Scheina i G. Hofstedego

6. Warunki i czynniki tworzenia się kultury organizacyjnej

7. Typologie kultur organizacyjnych – przegląd koncepcji

8. Cztery typy kultur organizacyjnych wg. Ch. Handy’ego – analiza praktycznych przykładów kultur organizacyjnych

9. Ograniczenia podejść typologicznych

10. Sposoby badania organizacji; sposoby badania kultury organizacji – możliwości i ograniczenia różnych podejść

11. Podejście etnograficzne w badaniu organizacji – możliwości i ograniczenia

12. Zmiana kultury organizacji, planowanie i wdrażanie programów zmian w kulturze organizacji – możliwe podejścia

13. Analiza zmian kultury organizacyjnej

1. Sposoby myślenia o kierowaniu ludźmi – technologiczne, społeczne i kulturowe aspekty zarządzania

2. Antropologia organizacji – podstawowe pojęcia i paradygmaty

3. Koncepcja kultury organizacji – geneza pojęcia i historyczny przegląd badań i teorii

4. Podstawowe wymiary kultury organizacyjnej – możliwe ujęcia

5. Modele kultury organizacyjnej - koncepcje E. Scheina i G. Hofstedego

6. Warunki i czynniki tworzenia się kultury organizacyjnej

7. Typologie kultur organizacyjnych – przegląd koncepcji

8. Cztery typy kultur organizacyjnych wg. Ch. Handy’ego – analiza praktycznych przykładów kultur organizacyjnych

9. Ograniczenia podejść typologicznych

10. Sposoby badania organizacji; sposoby badania kultury organizacji – możliwości i ograniczenia różnych podejść

11. Podejście etnograficzne w badaniu organizacji – możliwości i ograniczenia

12. Zmiana kultury organizacji, planowanie i wdrażanie programów zmian w kulturze organizacji – możliwe podejścia

13. Analiza zmian kultury organizacyjnej

Literatura:

Literaura:

1. Bottery M. (1990) The Morality of the School:the Theory and Practice of Values in Education, Cassell, London

2. Bottery M. (1992) The Ethics of Educational Management: personal, social and political perspectives on school management, Cassell, London

3. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998) Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

4. Handy Ch. ( 1985 ) Gods of Management, Pan, London

5. Handy Ch. (1997 ) Kultura szkoły i jej znaczenie, w: Elsner D. (red.) Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą, MEN, Warszawa

6. Handy Ch., Aitken R. ( 1986 ) Understanding Schools as Organisations, Penguin, Harmondsworth

7. Hofstede G. ( 2001) Kultury i organizacje, PWN, Warszawa

8. Kostera M, (2003), Antropologia organizacji, PWN, Warszawa

9. Kuhmerker L. ( 1991 ) Assessing the Moral Culture of the School, w: Kuhmerker L., Gielen U., Hades R.L. The Kohlberg Legacy for Helping Professions, R.E.P. Books, Alabama

10. Marcinkowski A., Sobczak J.B. ( 1989) Wybrane zagadnienia socjologii organizacji Cz. II, Wydawnictwo UJ, Kraków

11. Morgan G. ( 1997 ) Obrazy organizacji, PWN, Warszawa

12. Schein E.H. ( 1992 ) Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco

Efekty uczenia się:

zna podstawy antropologii organizacji i jej specyficznych metod badawczych

zna podstawowe teorie kultury organizacyjnej

zna zasady wprowadzania zmiany organizacyjnej i zmiany kultury organizacji

umie powiązać podstawowe procesy w organizacji z kulturą organizacyjną

umie analizować zmiany kultury organizacyjnej posługując się terminologią dziedziny

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin zawiera kilka pytań otwartych - kryterium ich oceny jest umiejętne wykorzystanie wiedzy do analizy postawionych problemów i wskazanie rozwiązań.

Ćwiczenia:

Studenci wykonują w małych grupach badanie kultury organizacyjnej - muszą je opisać i zaprezentować z użyciem wiedzy i umiejętności zdobytych w toku kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dorczak
Prowadzący grup: Roman Dorczak, Bożena Freund
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.