Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZPO.P.5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 39 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Antoni Jeżowski, Joanna Koleff-Pracka, Jakub Kołodziejczyk, Joanna Kołodziejczyk, Dorota Kulesza-Tałan, Rafał Otręba, Marzena Siejewicz, Piotr Tałan, Joanna Trzópek-Paszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

zna i interpretuje przepisy, rozporządzenia i inne akty prawne regulujące funkcjonowanie placówek edukacyjnych

ma wiedzę o procesach ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, zna zasady kierowania tymi procesami w instytucjach edukacyjnych


zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem personelem w instytucji edukacyjnej

planowania i organizowania procesów ewaluacji oraz posługiwania się różnorodnymi narzędziami w toku ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej

stosowania przepisów regulujących różnorodne aspekty funkcjonowania instytucji edukacyjnej


brania odpowiedzialności przed innymi członkami społeczności szkolnej oraz przed społeczeństwem za podejmowane decyzje

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w min 75 % zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Planowanie rozwiązań realnych problemów organizacyjnych metodą studium przypadku (case study)

2. Esej zaliczeniowy

Metody dydaktyczne:

Warsztat, wykład, praca metodą analizy przypadku (case study), zadania realizowane zdalnie poprzez online learning

Bilans punktów ECTS:

1,25 pkt – udział w zajęciach

1,75 pkt – praca własna pomiędzy zjazdami; przygotowanie zadań zaliczeniowych na bazie zadanego przypadku i jego analizy (45 godzin)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

1. Cele i zadania szkoły w świetle obowiązującego prawa

2. Wymagania państwa wobec szkół

3. Stosowanie prawa w pracy dyrektora szkoły

4. Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawa

5. Zarządzanie finansami w szkole

6. Kontrola zarządcza

7. Nadzór pedagogiczny zewnętrzny i sprawowany przez dyrektora

8. Wykorzystywanie danych w planowaniu pracy szkoły

9. Koncepcja pracy szkoły – zasady tworzenia

10. Materialne zasoby szkoły i zarządzanie nimi (architektura, infrastruktura, wyposażenie )

11. Strategie rozwoju szkoły

12. Planowanie pracy szkoły (plany roczne)

Pełny opis:

1. Cele i zadania szkoły w świetle obowiązującego prawa

2. Wymagania państwa wobec szkół

3. Stosowanie prawa w pracy dyrektora szkoły

4. Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawa

5. Zarządzanie finansami w szkole

6. Kontrola zarządcza

7. Nadzór pedagogiczny zewnętrzny i sprawowany przez dyrektora

8. Wykorzystywanie danych w planowaniu pracy szkoły

9. Koncepcja pracy szkoły – zasady tworzenia

10. Materialne zasoby szkoły i zarządzanie nimi (architektura, infrastruktura, wyposażenie )

11. Strategie rozwoju szkoły

12. Planowanie pracy szkoły (plany roczne)

Literatura:

Mazurkiewicz, G. (red.) (2015). Model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek: Program kursu i materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/przywodztwo/6560-model-ksztalcenia-kandydatow-na-dyrektorow-szkol-i-placowek-program-kursu-i-materialy-szkoleniowe

Inne materiały praktyczne (Ustawa oświatowa, Rozporządzenia MEN, lokalne akty prawa, itp.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.