Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZPO.P.6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Joanna Kołodziejczyk, Dorota Kulesza-Tałan, Grzegorz Mazurkiewicz, Marta Shaw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

zna terminologię stosowaną w naukach o zarządzaniu oraz zarządzaniu w oświacie w tym szczególnie w obszarze przywództwa edukacyjnego

zna współczesne koncepcje przywództwa i ich zastosowanie w sferze zarządzania edukacyjnego

diagnozowania i rozwiązywania typowych praktycznych problemów zarządzania i przewodzenia instytucją edukacyjną

stosowania w praktyce zasad przywództwa edukacyjnego

podejmowania odpowiedzialności za powierzone zadania, także związane z rolą przywódczą

pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju zmian oraz myślenia i działania w sposób kreatywny

radzenia sobie z oporem i trudnościami w toku wprowadzania zmian organizacyjnych

podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach trudnych, w tym kryzysowych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w min 75 % zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Udział w zajęciach, wykonanie zadań domowych

Metody dydaktyczne:

Warsztat, wykład, praca metodą analizy przypadku (case study), zadania realizowane zdalnie poprzez online learning

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach modułu 0,75 ECTS

Wykonanie zadań pomiędzy zjazdami 1,25 ECTS – 30 godzin: systematyczna lektura literatury przedmiotu i bieżące przygotowanie do zajęć


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Wspieranie innych w rozwoju

Analiza procesu rozwojowego na podstawie studium przypadku

Facylitacja jako metoda poszerzania perspektywy w mojej szkole

Ja jako lider/liderka

Cykl Kolba

Grupowe doświadczenia liderskie

Studium przypadku na temat przyjmowania informacji zwrotnej

Mój styl uczenia się

Sesja coachingu koleżeńskiego

Coaching i mentoring .

Coaching koleżeński – praktyka

Sieci wsparcia

Wyzwania współczesnej edukacji

Utrzymywanie równowagi życiowej między pracą a życiem osobistym

Radzenie sobie ze stresem

Zarządzanie sobą w czasie

Dziennik uczenia się

Pełny opis:

Wspieranie innych w rozwoju

Analiza procesu rozwojowego na podstawie studium przypadku

Facylitacja jako metoda poszerzania perspektywy w mojej szkole

Ja jako lider/liderka

Cykl Kolba

Grupowe doświadczenia liderskie

Studium przypadku na temat przyjmowania informacji zwrotnej

Mój styl uczenia się

Sesja coachingu koleżeńskiego

Coaching i mentoring .

Coaching koleżeński – praktyka

Sieci wsparcia

Wyzwania współczesnej edukacji

Utrzymywanie równowagi życiowej między pracą a życiem osobistym

Radzenie sobie ze stresem

Zarządzanie sobą w czasie

Dziennik uczenia się

Literatura:

Mazurkiewicz, G. (red.) (2015). Model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek: Program kursu i materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/przywodztwo/6560-model-ksztalcenia-kandydatow-na-dyrektorow-szkol-i-placowek-program-kursu-i-materialy-szkoleniowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.