Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne aspekty kierowania szkołą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZPO.P.7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty kierowania szkołą
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Alicja Kapcia, Dorota Kulesza-Tałan, Artur Ławrowski, Kinga Nizioł, Rafał Otręba, Ryszard Sikora, Kazimierz Sroka, Piotr Tałan, Joanna Trzópek-Paszkiewicz, Piotr Wiroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Efekty jak w innych modułąch/ dla całego cyklu studiów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w min 75 % zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach modułu 1 ECTS

Wykonanie zadań pomiędzy zjazdami 9 ECTS – 250 godzin: obecność i aktywność w trakcie zajęć praktycznych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:


Skrócony opis:

Praktyczne aspekty kierowania różnymi placówkami edukacyjnymi

Pełny opis:

Praktyczne aspekty kierowania różnymi placówkami edukacyjnymi

Literatura:

Mazurkiewicz, G. (red.) (2015). Model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek: Program kursu i materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/przywodztwo/6560-model-ksztalcenia-kandydatow-na-dyrektorow-szkol-i-placowek-program-kursu-i-materialy-szkoleniowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.