Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja komputerowa - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ANIMp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja komputerowa - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stancjonarne I stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kawa
Prowadzący grup: Rafał Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Umiejętności:

– student potrafi posługiwać się w stopniu podstawowym programami do modelowania geometrycznego, animacji rysunkowej i rzeczywistej (K_U13+)

– potrafi wykonać kilkuminutową komputerową animację rysunkową (K_U13+++)

– potrafi wykonać kilkudziesięciosekundową animację trójwymiarową (K_U13+)


Wymagania wstępne:

Znajomość pakietu CorelDraw

Forma i warunki zaliczenia:

Projekt zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania. Zasady punktacji przedstawiane przed przystąpieniem do realizacji projektu. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wszechstronna (trudność, pracochłonność, jakość, walor estetyczny, terminowość) ocena projektów.

Metody dydaktyczne:

Kurs pakietów Adobe Flash oraz Maxon Cinema 4D.

Konsultacje grupowe i indywidualne.

Bilans punktów ECTS:

Wstępne prace na projektem: 5 godz.

Samodzielna praca na projektem: 100 godz.

Konsultacje: 15 godz.

Poprawki wersji ostatecznej: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 130 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS.


Pełny opis:

Animacja rysunkowa z użyciem Adobe Flash;

Modelowanie trójwymiarowe z użyciem pakietu Maxon Cinema 4D;

Animacja z użyciem pakietu Maxon Cinema 4D.

Literatura:

Integralna i internetowa pomoc używanych pakietów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.