Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania w sporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT-0.04-S01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania w sporcie
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-497-1-PN-2
przedmioty dla programu WZKS-497-2-PN-2
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kurleto
Prowadzący grup: Małgorzata Bednarczyk, Marcin Bielski, Bartosz Dembiński, Szymon Krasicki, Małgorzata Kurleto, Marcin Pawul, Wojciech Słoń, Tadeusz Wróblewski, Marek Zawartka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:


Wiedza


Słuchacz zna podstawowe pojęcia, obszary i procesy zarządzania w sporcie, a także koncepcje, narzędzia i standardy zarządzania użyteczne w organizacji sportowej


Umiejętności

Słuchacz posiada umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowym, klubem fitness, obiektem sportowym, itp.) oraz organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez sportowych. Jest w stanie zapewniać realizację celów sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej.

Kompetencje społeczne


Słuchacz potrafi pracować w zespołach. Zna role występujące w zespołach i świadomie pełni jedną z nich.


Wymagania wstępne:

Słuchacz posiada umiejętność logicznego myślenia i korzystania z szeroko pojętych źródeł wiedzy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie projektu grupowego przedstawiając go na forum


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Słuchacze są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów zespołowych – tworzonych w małych grupkach i przedstawienie ich na forum grupy.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład konwersatoryjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 45 godzin

Przygotowanie rozwiązania przypadku: 50 godzin

Opis rozwiązania przypadku: 10 godzin

Udział w konsultacjach niezbędnych do przygotowania rozwiązania przypadku: 1 godzina

Czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy: 45 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 151 godzin, co odpowiada 6 punktom ECTS.


Skrócony opis:

1. Podstawy zachowań grupowych w organizacji sportowej

2. Historia zarządzania organizacjami sportowymi

3. Obszary i procesy zarządzania. Podstawowe pojęcia

4. Władza organizacyjna

5. Przywództwo menedżerskie

6. Motywowanie pracowników w organizacji sportowej

7. Efektywna komunikacja

8. Zarządzanie twórczością w sporcie

Pełny opis:

1. Podstawy zachowań grupowych w organizacji sportowej

2. Historia zarządzania organizacjami sportowymi

3. Obszary i procesy zarządzania. Podstawowe pojęcia

4. Władza organizacyjna

5. Przywództwo menedżerskie

6. Motywowanie pracowników w organizacji sportowej

7. Efektywna komunikacja

8. Zarządzanie twórczością w sporcie

Literatura:

Podstawowa

Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Uzupełniająca

Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem. Studium praktyków. Praca zbiorowa pod red. M. Bednarczyk i J. Batorskiego, Wyd. Fundacja dla UJ, Kraków 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.