Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT-0.04-S07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo i zarządzanie
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-534-0-PN-2
Przedmioty dla programu WZKS-534-0-PN-2
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Górniak
Prowadzący grup: Małgorzata Bednarczyk, Lech Górniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z trendami we współczesnym zarządzaniu i jego wybranymi koncepcjami.

Wiedza

Student potrafi szczegółowo scharakteryzować wybrane koncepcje zarządzania.

Umiejętności

Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązania przypadku, który wymaga znacznej

samodzielności w podejmowaniu decyzji.

Kompetencje społeczne

Student zna techniki heurystyczne i potrafi się nimi posługiwać w pracy indywidualnej i zespołowej.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium – pytania problemowe. Czas: 45 minut.

Kolokwium uważa się za zaliczone w przypadku odpowiedzi na postawione pytania w co najmniej

60%.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe, na które składa się pisemna wypowiedź studenta na temat trzech problemów

dotyczących koncepcji zarządzania. Kolokwium obejmuje materiał z zajęć.


Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, analiza przypadków, techniki kwestionariuszowe.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 8 godzin

Udział w kolokwium zaliczeniowym (włącznie z konsultacjami po kolokwium): 2 godziny

Przygotowanie do kolokwium: 5 godzin

Czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


Skrócony opis:

1. Ewolucja koncepcji zarządzania

2. Wybrane koncepcje zarządzania, m.in. zarządzanie procesami, lean management, organizacja sieciowa

3. Przedsiębiorstwo jako sieć wiedzy

4. Przywództwo zapewniające efektywne kształtowanie zmian

Pełny opis:

1. Ewolucja koncepcji zarządzania

2. Wybrane koncepcje zarządzania, m.in. zarządzanie procesami, lean management, organizacja sieciowa

3. Przedsiębiorstwo jako sieć wiedzy

4. Przywództwo zapewniające efektywne kształtowanie zmian

Literatura:

M.J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.

M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, WSB, Dąbrowa Górnicza 2000.

Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.