Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media społecznościowe w sporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT.071.S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media społecznościowe w sporcie
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Słoń
Prowadzący grup: Wojciech Słoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu technologii i mediów społecznościowych oraz możliwości ich wykorzystania w organizacjach sportowych

Student rozumie uwarunkowania efektywności stosowania mediów społecznościowych

Student zna zasady zarządzania mediami społecznościowymi

Student zna i rozumie podstawową terminologię wykorzystywaną w tym obszarze działalności praktycznej

Student zna prawne uwarunkowania wykorzystania treści generowanych przez użytkowników i inne podmioty

Student posiada znajomość obsługi wybranego medium społecznościowego


Umiejętności

Student potrafi ocenić jakość zastosowania mediów społecznościowych w kontekście celów i potrzeb organizacji sportowej

Student potrafi zaproponować najkorzystniejszą strategię zastosowania wybranych mediów dla realizacji określonych celów biznesowych

Student potrafi dokonywać analizy treści generowanych przez użytkowników dla realizacji określonych celów biznesowych

Student potrafi uruchomić oraz utrzymywać wybrane medium społecznościowe dla organizacji sportowej

Kompetencje społeczne

Student potrafi prowadzić dialog, inicjować i utrzymywać relacje, inicjować i moderować kooperację w środowisku mediów społecznościowych


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunki uzyskania zaliczenia:

• Prezentacja wybranych zagadnień teoretycznych lub praktycznych

• Projekt badawczy (dotyczący analizy wykorzystania mediów społecznościowych w organizacjach sportowych) lub praktyczny (uruchomienie i utrzymywanie wybranego medium dla wybranej organizacji sportowej)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia realizowane jest przy pomocy metod kształtujących i podsumowującej:

Metody kształtujące:

• konsultacje projektu

• dyskusje w trakcie zajęć i konsultacji


Ocena podsumowująca:

Zrealizowany projektMetody dydaktyczne:

• Metody problemowe:

o metody aktywizujące:

 wykłady,

 dyskusja dydaktyczna (w tym zdalna)

• Metody praktyczne:

o Pokaz

o prezentacja

o projekt

o badania


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Realizacja projektu badawczego/praktycznego 50


Skrócony opis:

• Web 2.0, Enterprise 2.0, media społecznościowe – charakterystyka podstawowych pojęć i narzędzi

• Wirtualne społeczności i ich znaczenie biznesowe

• Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w organizacjach sportowych

• Zarządzanie mediami społecznościowymi w kontekście biznesowym – strategie i polityki

• Uwarunkowania efektywności wykorzystania mediów społecznościowych w sporcie

• Metody badań mediów społecznościowych

• Uruchamianie i prowadzenie platformy społecznościowej dla potrzeb organizacji sportowej

Pełny opis:

• Web 2.0, Enterprise 2.0, media społecznościowe – charakterystyka podstawowych pojęć i narzędzi

• Wirtualne społeczności i ich znaczenie biznesowe

• Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w organizacjach sportowych

• Zarządzanie mediami społecznościowymi w kontekście biznesowym – strategie i polityki

• Uwarunkowania efektywności wykorzystania mediów społecznościowych w sporcie

• Metody badań mediów społecznościowych

• Uruchamianie i prowadzenie platformy społecznościowej dla potrzeb organizacji sportowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. MAZUREK G. (2008), "Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu", Kraków, WOLTERS KLUWER POLSKA

2. Greenberg P. (2009) CRM at the Speed of Light, Fourth Edition: Social CRM 2.0 Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane artykuły w anglojęzycznych i polskojęzycznych czasopismach naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 25 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Słoń
Prowadzący grup: Wojciech Słoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.