Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna w ruchu drogowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.PT-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna w ruchu drogowym
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-409-2-PN-2 Psychologia Transportu
przedmioty obowiązkowe dla studiów podyplomowych z Psychologii Transportu
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Anna Bronowicka, Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W efekcie zaliczenia przedmiotu słuchacze powinni wiedzieć jakie czynniki natury społecznej w szczególności zaś interakcji i komunikacji stanowią podstawowe składowe dwóch głównych ogniw systemu ruchu drogowego, a które mają istotne znaczenie z punktu widzenia brd.

Ważnym jest również fakt połączenia wiedzy na ten temat z umiejętnościami w zakresie przygotowania autorskiego programu szkoleniowego dla kierowców podlegających obowiązkowemu szkoleniu reedukacyjnemu.

Wreszcie ważnym jest również, aby w efekcie zaliczenia przedmiotu słuchacze nie tylko wiedzieli i umieli zdobytą w tym zakresie wiedzę wykorzystać w przyszłości do prowadzenia zajęć szkoleniowych, ale aby sami byli przekonani istotności faktu powiązań wielu czynników w tym komunikacji społecznej w ruchu drogowym z brd., czyli wyrobili sobie właściwą postawę społeczną na ten temat.

Forma i warunki zaliczenia:

uczęszczanie na zajęcia i pozytywne zdanie egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykliczna ocena przygotowywanych do zaliczeń i egzaminu pytań oraz schematów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

metody podające - prezentacja

metody podające - wykład informacyjny

metody eksponujące- film

Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest pokazanie słuchaczom jak ważne znaczenie z punktu widzenia brd. ma komunikacja społeczna w ruchu drogowym w odniesieniu do każdego jego ogniwa tego systemu.

Pełny opis:

1. Komunikacja społeczna w strukturze systemu ruchu drogowego.

2. Strategia "follow up" jako szczególny przykład złej komunikacji społecznej w systemie brd.

3. Komunikacja społeczna w mobilności transportowej z perspektywy pozytywnych i negatywnych wpływów na brd.

5. Dobre praktyki europejskie związane z komunikacją społeczną w ruchu drogowym.

6. Komunikacja społeczna w ruchu drogowym z perspektywy współczesnych zagrożeń: terroryzm, katastrofy drogowe itp.

7. Komunikacja społeczna a konflikty drogowe.

8. Zmiany prawne w brd. i ich skuteczna inkluzja do sytemu ruchu drogowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Anna Bronowicka, Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W efekcie zaliczenia przedmiotu słuchacze powinni wiedzieć jakie czynniki natury społecznej w szczególności zaś interakcji i komunikacji stanowią podstawowe składowe dwóch głównych ogniw systemu ruchu drogowego, a które mają istotne znaczenie z punktu widzenia brd.

Ważnym jest również fakt połączenia wiedzy na ten temat z umiejętnościami w zakresie przygotowania autorskiego programu szkoleniowego dla kierowców podlegających obowiązkowemu szkoleniu reedukacyjnemu.

Wreszcie ważnym jest również, aby w efekcie zaliczenia przedmiotu słuchacze nie tylko wiedzieli i umieli zdobytą w tym zakresie wiedzę wykorzystać w przyszłości do prowadzenia zajęć szkoleniowych, ale aby sami byli przekonani istotności faktu powiązań wielu czynników w tym komunikacji społecznej w ruchu drogowym z brd., czyli wyrobili sobie właściwą postawę społeczną na ten temat.

Forma i warunki zaliczenia:

uczęszczanie na zajęcia i pozytywne zdanie egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykliczna ocena przygotowywanych do zaliczeń i egzaminu pytań oraz schematów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

metody podające - prezentacja

metody podające - wykład informacyjny

metody eksponujące- film

Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest pokazanie słuchaczom jak ważne znaczenie z punktu widzenia brd. ma komunikacja społeczna w ruchu drogowym w odniesieniu do każdego jego ogniwa tego systemu.

Pełny opis:

1. Komunikacja społeczna w strukturze systemu ruchu drogowego.

2. Strategia "follow up" jako szczególny przykład złej komunikacji społecznej w systemie brd.

3. Komunikacja społeczna w mobilności transportowej z perspektywy pozytywnych i negatywnych wpływów na brd.

5. Dobre praktyki europejskie związane z komunikacją społeczną w ruchu drogowym.

6. Komunikacja społeczna w ruchu drogowym z perspektywy współczesnych zagrożeń: terroryzm, katastrofy drogowe itp.

7. Komunikacja społeczna a konflikty drogowe.

8. Zmiany prawne w brd. i ich skuteczna inkluzja do sytemu ruchu drogowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.