Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ryzyko w ruchu drogowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.PT-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ryzyko w ruchu drogowym
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-409-2-PN-2 Psychologia Transportu
przedmioty obowiązkowe dla studiów podyplomowych z Psychologii Transportu
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest:

A) zapoznanie słuchaczy z badaniami na temat ryzyka w ruchu drogowym. W trakcie realizacji tego przedmiotu słuchacze studiów powinni zdobyć wiedzę na temat różnych modeli, koncepcji i teorii, które zostały opracowane w psychologii transportu na temat podejmowania ryzyka przez kierowców.

B) Istotnym celem tych zajęć jest także zdobycie umiejętności w dostrzeganiu różnic w analizach problematyki ryzyka w ruchu drogowym w przeciwieństwie do form zachowań ryzykownych występujących w innych obszarach życia społecznego.

C) Wreszcie ważną kwestią jest także wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach aplikacyjnych, a więc profilaktyce kształtowania bezpiecznych postaw w ruchu drogowym oraz w trakcie stawiania diagnozy różnicowej w badaniach psychologicznych.


Wymagania wstępne:

Dyplom ukończenia studiów mgr na kierunku Psychologia

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywne zdanie egzaminu pisemnego

Obowiązkowa obecność na zajęciach jest warunkiem koniecznym aby zostać dopuszczonym do egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykliczna ocena przygotowywanych do zaliczeń i egzaminu pytań oraz schematów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody dydaktyczne:

Metody podejące - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

15 godzin zajęcia wykładowe

65 zapoznanie się z literaturą

70 godzin przygotowanie się do egzaminu pisemnego


Pełny opis:

Ryzyko w ruchu drogowym na tle innych rodzajów ryzyk. Problemy definicyjne.

2. Kategorie czynności w ruchu drogowym rozumiane jako predyktory ryzyka. Przegląd badań.

3. Czynniki psychofizjologiczne jako potencjalne predyktory ryzyka.

4. Różnice indywidualne w podejmowaniu ryzyka przez kierowców. Analiza ryzyka pod katem cech demograficznych, społecznych, ekonomicznych, doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdem.

5. System ruchu drogowego ujmowany z perspektywy zachowań ryzykownych kierowców.

6. Wczesne modele (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku) wyjaśniające zagadnienie ryzyka w ruchu drogowym.

7. Społeczne koncepcje na temat podejmowania ryzyka przez kierowców.

8. Motywacyjne i poznawcze koncepcje ryzyka w ruchu drogowym. Koncepcje Johna Michona i Ranneya na temat podejmowania ryzyka przez kierowców.

9. Behawioralne podejście do zagadnienia ryzyka w ruchu drogowym. Teoria Taylora oraz „unikania zagrożenia” Roya Fullera.

10. Współczesne teorie ryzyka w psychologii transportu:subiektywnego i obiektywnego Ryzyka D. Klebersberga; homeostazy J.S.G.Wildea; pojmowania ruchu drogowego jako hierarchicznego systemu (van Molen i Botticher, Keskinen).

11. Teoria „hipotezy zero” Natanena i Summali oraz „dystansu czasu” Summali.

12. Motywacyjno poznawcza koncepcja C.G.Hoyosa na temat ryzykownych zachowań kierowców.

13. Poznawcze podejście do zagadnienia ryzyka w ruchu drogowym.

14. Filozoficzno-społeczne podejście w badaniach nad niebezpiecznymi zachowaniami kierowców. Najważniejsze prace ma temat podejmowania ryzyka przez kierowców. Analiza zagadnienia z pięćdziesięcioletniej perspektywy historii badań.

15. Współczesne kierunki badań nad zachowaniami ryzykownymi kierowców.

16. Metody badań ryzykownych zachowań kierowców

Literatura:

Wontorczyk A. (2009). Emocje negatywne kierowców jako predyktory irracjonalnych decyzji. W: K.A. Kłosiński, A. Biela (red.). Człowiek i jego decyzje (187–206). Lublin: Wydawnictwo KUL..

Wontorczyk A. (2010). „Dystans czasu” jako regulator ryzykownych zachowań kierowców i jego motywacyjno-adaptacyjna funkcja. W: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.). Czas w życiu człowieka (229–244). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wontorczyk A. (2011). Modern Research Trends on Driver Aggression. Ergonomia, w druku

Wontorczyk A. (2005). Temperamentalne predykcje ryzykownych zachowań w ruchu drogowym. W: K. Lejda, K. Rajchel (red.). Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym (156–165). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Wontorczyk A. (2011). Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym, Wydawnictwo UJ, Kraków rozdziały III - VII

Wontorczyk A. (2010). Problematyka ryzyka w psychologii transportu, Czasopismo Psychologiczne 16(2), 209-225

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest:

A) zapoznanie słuchaczy z badaniami na temat ryzyka w ruchu drogowym. W trakcie realizacji tego przedmiotu słuchacze studiów powinni zdobyć wiedzę na temat różnych modeli, koncepcji i teorii, które zostały opracowane w psychologii transportu na temat podejmowania ryzyka przez kierowców.

B) Istotnym celem tych zajęć jest także zdobycie umiejętności w dostrzeganiu różnic w analizach problematyki ryzyka w ruchu drogowym w przeciwieństwie do form zachowań ryzykownych występujących w innych obszarach życia społecznego.

C) Wreszcie ważną kwestią jest także wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach aplikacyjnych, a więc profilaktyce kształtowania bezpiecznych postaw w ruchu drogowym oraz w trakcie stawiania diagnozy różnicowej w badaniach psychologicznych.


Wymagania wstępne:

Dyplom ukończenia studiów mgr na kierunku Psychologia

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywne zdanie egzaminu pisemnego

Obowiązkowa obecność na zajęciach jest warunkiem koniecznym aby zostać dopuszczonym do egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykliczna ocena przygotowywanych do zaliczeń i egzaminu pytań oraz schematów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody dydaktyczne:

Metody podejące - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

15 godzin zajęcia wykładowe

65 zapoznanie się z literaturą

70 godzin przygotowanie się do egzaminu pisemnego


Pełny opis:

Ryzyko w ruchu drogowym na tle innych rodzajów ryzyk. Problemy definicyjne.

2. Kategorie czynności w ruchu drogowym rozumiane jako predyktory ryzyka. Przegląd badań.

3. Czynniki psychofizjologiczne jako potencjalne predyktory ryzyka.

4. Różnice indywidualne w podejmowaniu ryzyka przez kierowców. Analiza ryzyka pod katem cech demograficznych, społecznych, ekonomicznych, doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdem.

5. System ruchu drogowego ujmowany z perspektywy zachowań ryzykownych kierowców.

6. Wczesne modele (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku) wyjaśniające zagadnienie ryzyka w ruchu drogowym.

7. Społeczne koncepcje na temat podejmowania ryzyka przez kierowców.

8. Motywacyjne i poznawcze koncepcje ryzyka w ruchu drogowym. Koncepcje Johna Michona i Ranneya na temat podejmowania ryzyka przez kierowców.

9. Behawioralne podejście do zagadnienia ryzyka w ruchu drogowym. Teoria Taylora oraz „unikania zagrożenia” Roya Fullera.

10. Współczesne teorie ryzyka w psychologii transportu:subiektywnego i obiektywnego Ryzyka D. Klebersberga; homeostazy J.S.G.Wildea; pojmowania ruchu drogowego jako hierarchicznego systemu (van Molen i Botticher, Keskinen).

11. Teoria „hipotezy zero” Natanena i Summali oraz „dystansu czasu” Summali.

12. Motywacyjno poznawcza koncepcja C.G.Hoyosa na temat ryzykownych zachowań kierowców.

13. Poznawcze podejście do zagadnienia ryzyka w ruchu drogowym.

14. Filozoficzno-społeczne podejście w badaniach nad niebezpiecznymi zachowaniami kierowców. Najważniejsze prace ma temat podejmowania ryzyka przez kierowców. Analiza zagadnienia z pięćdziesięcioletniej perspektywy historii badań.

15. Współczesne kierunki badań nad zachowaniami ryzykownymi kierowców.

16. Metody badań ryzykownych zachowań kierowców

Literatura:

Wontorczyk A. (2009). Emocje negatywne kierowców jako predyktory irracjonalnych decyzji. W: K.A. Kłosiński, A. Biela (red.). Człowiek i jego decyzje (187–206). Lublin: Wydawnictwo KUL..

Wontorczyk A. (2010). „Dystans czasu” jako regulator ryzykownych zachowań kierowców i jego motywacyjno-adaptacyjna funkcja. W: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.). Czas w życiu człowieka (229–244). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wontorczyk A. (2011). Modern Research Trends on Driver Aggression. Ergonomia, w druku

Wontorczyk A. (2005). Temperamentalne predykcje ryzykownych zachowań w ruchu drogowym. W: K. Lejda, K. Rajchel (red.). Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym (156–165). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Wontorczyk A. (2011). Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym, Wydawnictwo UJ, Kraków rozdziały III - VII

Wontorczyk A. (2010). Problematyka ryzyka w psychologii transportu, Czasopismo Psychologiczne 16(2), 209-225

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.