Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacyjne ramy psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.PT-6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacyjne ramy psychologii transportu w Polsce, Europie i na świecie
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-409-2-PN-2 Psychologia Transportu
przedmioty obowiązkowe dla studiów podyplomowych z Psychologii Transportu
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

A) Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z aktualną polityką europejskich i światowych stowarzyszeń oraz organizacji naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważnym jest, aby słuchacze poznali jakie programy oraz konkretne rozwiązania organizacyjne i prawne są proponowane i będą wprowadzane w życie w najbliższych latach w Europie oraz wybranych krajach na świecie.

B) W dalszej kolejności nabyli umiejętności poruszania się w obrębie tych treści i wykorzystania ich do przygotowania, opracowania i wdrażania własnych programów autorskich w zakresie kształtowania bezpiecznych postaw w ruchu drogowym.

C) Wreszcie ważną kwestią jest również wypracowanie postawy wobec problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dostrzeganie jej znaczenia zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa zbiorowego jak i jednostkowego, dostrzeganie interakcyjności tego procesu


Wymagania wstępne:

dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku "Psychologia"

Forma i warunki zaliczenia:

Obowiązkowa obecność na zajęciach jest warunkiem koniecznym, aby zostać dopuszczonym do egzaminu.

Pozytywne zdanie egzaminu. Egzamin testowy z pytaniami zamkniętymi: cztery propozycje odpowiedzi + plus 10% pytań otwartych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykliczna ocena przygotowywanych do zaliczeń i egzaminu pytań oraz schematów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Metody podające - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

5 godzin zajęcia wykładowe

10 zapoznanie się z literaturą

10 godzin przygotowanie się do egzaminu pisemnego


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Pełny opis:

1. Polityka Unii Europejskiej na temat kształtowania bezpiecznych postaw w ruchu drogowym oraz powszechnych badań psychologicznych kierowców. Komisje programowe przygotowujące i wdrażające standardy badań oraz regulacje prawne odnoszące się do zachowań kierowców i innych użytkowników dróg obowiązujące w krajach Unii. Komisje DRIVE i CARS 21.

2. Europejskie programy naukowo – badawcze poświęcone problematyce zachowania się kierowców: SATRE, RANCOLI, PROCOM, GAMBIT. Wyniki ich prac.

3. Placówki naukowo badawcze opracowujące oraz wdrażające programy szkoleń i doszkalania kierowców oraz recydywistów. Kontrola i weryfikacja badań psychologicznych. Rozwiązania w krajach skandynawskich, Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii oraz Anglii.

4. Polityka Unii Europejskiej w zakresie planowanych rozwiązań problemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na najbliższe lata. Dyrektywy unijne.

5. Polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w USA, Kandzie i Australii.

6. Psychologia transportu jako akademicka dziedzina badań naukowych versus profilaktyka oddziaływań społecznych.

Literatura:

Wontorczyk A. (2011). Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym, Wydawnictwo UJ, Kraków, rozdział IV.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

A) Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z aktualną polityką europejskich i światowych stowarzyszeń oraz organizacji naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważnym jest, aby słuchacze poznali jakie programy oraz konkretne rozwiązania organizacyjne i prawne są proponowane i będą wprowadzane w życie w najbliższych latach w Europie oraz wybranych krajach na świecie.

B) W dalszej kolejności nabyli umiejętności poruszania się w obrębie tych treści i wykorzystania ich do przygotowania, opracowania i wdrażania własnych programów autorskich w zakresie kształtowania bezpiecznych postaw w ruchu drogowym.

C) Wreszcie ważną kwestią jest również wypracowanie postawy wobec problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dostrzeganie jej znaczenia zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa zbiorowego jak i jednostkowego, dostrzeganie interakcyjności tego procesu


Wymagania wstępne:

dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku "Psychologia"

Forma i warunki zaliczenia:

Obowiązkowa obecność na zajęciach jest warunkiem koniecznym, aby zostać dopuszczonym do egzaminu.

Pozytywne zdanie egzaminu. Egzamin testowy z pytaniami zamkniętymi: cztery propozycje odpowiedzi + plus 10% pytań otwartych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykliczna ocena przygotowywanych do zaliczeń i egzaminu pytań oraz schematów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Metody podające - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

5 godzin zajęcia wykładowe

10 zapoznanie się z literaturą

10 godzin przygotowanie się do egzaminu pisemnego


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Pełny opis:

1. Polityka Unii Europejskiej na temat kształtowania bezpiecznych postaw w ruchu drogowym oraz powszechnych badań psychologicznych kierowców. Komisje programowe przygotowujące i wdrażające standardy badań oraz regulacje prawne odnoszące się do zachowań kierowców i innych użytkowników dróg obowiązujące w krajach Unii. Komisje DRIVE i CARS 21.

2. Europejskie programy naukowo – badawcze poświęcone problematyce zachowania się kierowców: SATRE, RANCOLI, PROCOM, GAMBIT. Wyniki ich prac.

3. Placówki naukowo badawcze opracowujące oraz wdrażające programy szkoleń i doszkalania kierowców oraz recydywistów. Kontrola i weryfikacja badań psychologicznych. Rozwiązania w krajach skandynawskich, Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii oraz Anglii.

4. Polityka Unii Europejskiej w zakresie planowanych rozwiązań problemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na najbliższe lata. Dyrektywy unijne.

5. Polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w USA, Kandzie i Australii.

6. Psychologia transportu jako akademicka dziedzina badań naukowych versus profilaktyka oddziaływań społecznych.

Literatura:

Wontorczyk A. (2011). Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym, Wydawnictwo UJ, Kraków, rozdział IV.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.