Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.PT-7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii transportu
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-409-2-PN-2 Psychologia Transportu
przedmioty obowiązkowe dla studiów podyplomowych z Psychologii Transportu
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

A) Celem zajęć jest, zapoznanie słuchaczy z historią psychologii transportu jako gałęzi wyodrębniającej się między innymi z takich działów psychologii: jak psychologii pracy, zarządzania, psychologii społecznej oraz klinicznej. Słuchacze powinni zapoznać się z poszczególnymi etapami rozwoju badań w psychologii transportu oraz poznać teoretyczne i metodologiczne determinanty ich wyodrębniania się na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

B) W efekcie zajęć słuchacze powinny nabyć umiejętność odnoszenia i porównywania zdobytej wiedzy do treści pochodzących z innych gałęzi psychologii pracy i organizacji. Wypracować wobec nich własne stanowisko i krytyczne podejście do określonych treści.

C) Ważnym aspektem jest również ukształtowanie właściwych postaw wobec oceny różnych doniesień naukowych w psychologii transportu, zwłaszcza dotyczących zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wydaniu najprzeróżniejszych modeli i koncepcji mających charakter quasi naukowy.


Wymagania wstępne:

Dyplom mgr ukończenia studiów na kierunku Psychologia

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywne zdanie egzaminu pisemnego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykliczna ocena przygotowywanych do zaliczeń i egzaminu pytań oraz schematów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podejące - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Pełny opis:

1. Psychologia transportu na tle innych działów psychologii. Wzajemne wpływy i uwarunkowania.

2. Fizykalizm w podejściu do problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Hedonizm i Evansizm w rozumieniu i badaniu zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Analiza zachowań człowieka w różnych ujęciach i rozumieniach systemu ruchu drogowego.

4. Wpływ nauk o zdrowiu i informatyki na definiowanie i badanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5. Społeczeństwo a system ruchu drogowego. Progres i regres w badaniach nad niebezpiecznym zachowaniem kierowców.

6. Paradygmaty badań nad niebezpiecznymi zachowaniami kierowców oraz poszczególnymi ogniwami systemu ruchu drogowego.

7. Ergonomia bezpiecznego kierowania pojazdem w ujęciu poszczególnych ogniw systemu ruchu drogowego.

8. Elementy przestrzeni fizycznej pojazdu wyznacznikami komfortowej i bezpiecznej jazdy.

9. Pole widzenia i temperatura otoczenia jako czynniki mające wpływ na zachowanie kierowcy.

10. Negatywny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie kierowcy czynników wibracji, hałasu w wyniku długotrwałego narażania się na ich ekspozycję. Chorobowy zespół wibracyjny. Objawy i leczenie.

11. Zagrożenia toksyczne w ruchu drogowym (klimatyzacja, inne pojazdy, metale ciężkie).

12. Inteligentne systemy w transporcie jako rozwiązania ergonomiczne podnoszące poziom bezpieczeństwa kierowcy i innych użytkowników dróg.

13. Współczesne badania nad ergonomią pojazdu i rozwiązania odnoszące się do systemu ruchu drogowego podnoszące poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg.

14. Społeczny nurt badań w psychologii transportu.

15. Kierunki i działy psychologii transportu.

16. Współczesne kierunki badań w psychologii transportu.

Literatura:

Wontorczyk A. (2011). Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym, Wydawnictwo UJ, Kraków, rozdziały I i II

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

A) Celem zajęć jest, zapoznanie słuchaczy z historią psychologii transportu jako gałęzi wyodrębniającej się między innymi z takich działów psychologii: jak psychologii pracy, zarządzania, psychologii społecznej oraz klinicznej. Słuchacze powinni zapoznać się z poszczególnymi etapami rozwoju badań w psychologii transportu oraz poznać teoretyczne i metodologiczne determinanty ich wyodrębniania się na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

B) W efekcie zajęć słuchacze powinny nabyć umiejętność odnoszenia i porównywania zdobytej wiedzy do treści pochodzących z innych gałęzi psychologii pracy i organizacji. Wypracować wobec nich własne stanowisko i krytyczne podejście do określonych treści.

C) Ważnym aspektem jest również ukształtowanie właściwych postaw wobec oceny różnych doniesień naukowych w psychologii transportu, zwłaszcza dotyczących zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wydaniu najprzeróżniejszych modeli i koncepcji mających charakter quasi naukowy.


Wymagania wstępne:

Dyplom mgr ukończenia studiów na kierunku Psychologia

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywne zdanie egzaminu pisemnego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cykliczna ocena przygotowywanych do zaliczeń i egzaminu pytań oraz schematów oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podejące - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Pełny opis:

1. Psychologia transportu na tle innych działów psychologii. Wzajemne wpływy i uwarunkowania.

2. Fizykalizm w podejściu do problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Hedonizm i Evansizm w rozumieniu i badaniu zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Analiza zachowań człowieka w różnych ujęciach i rozumieniach systemu ruchu drogowego.

4. Wpływ nauk o zdrowiu i informatyki na definiowanie i badanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5. Społeczeństwo a system ruchu drogowego. Progres i regres w badaniach nad niebezpiecznym zachowaniem kierowców.

6. Paradygmaty badań nad niebezpiecznymi zachowaniami kierowców oraz poszczególnymi ogniwami systemu ruchu drogowego.

7. Ergonomia bezpiecznego kierowania pojazdem w ujęciu poszczególnych ogniw systemu ruchu drogowego.

8. Elementy przestrzeni fizycznej pojazdu wyznacznikami komfortowej i bezpiecznej jazdy.

9. Pole widzenia i temperatura otoczenia jako czynniki mające wpływ na zachowanie kierowcy.

10. Negatywny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie kierowcy czynników wibracji, hałasu w wyniku długotrwałego narażania się na ich ekspozycję. Chorobowy zespół wibracyjny. Objawy i leczenie.

11. Zagrożenia toksyczne w ruchu drogowym (klimatyzacja, inne pojazdy, metale ciężkie).

12. Inteligentne systemy w transporcie jako rozwiązania ergonomiczne podnoszące poziom bezpieczeństwa kierowcy i innych użytkowników dróg.

13. Współczesne badania nad ergonomią pojazdu i rozwiązania odnoszące się do systemu ruchu drogowego podnoszące poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg.

14. Społeczny nurt badań w psychologii transportu.

15. Kierunki i działy psychologii transportu.

16. Współczesne kierunki badań w psychologii transportu.

Literatura:

Wontorczyk A. (2011). Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym, Wydawnictwo UJ, Kraków, rozdziały I i II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.