Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki o zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.SD/16/E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki o zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bednarczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie pogłębionej wiedzy z zakresu genezy i aktualnego stanu nauk o zarządzaniu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:doktorant zna genezę i obecny stan nauk o zarządzaniu w znaczeniu: istotnych problemów i głównych nurtów badawczych, znaczących subdyscyplin wchodzących w skład tej dyscypliny, podstawowych ujęć teoretycznych


Umiejętności: Doktorant potrafi interpretować stosowane w naukach o zarządzaniu teorie, koncepcje i metody.


Kompetencje społeczne: Doktorant rozumie znaczenie nauk o zarządzaniu w życiu społecznym i gospodarczym


Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii i zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Praca pisemna

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cząstkowa ocena na podstawie merytorycznej dyskusji podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- objaśnienie

- pogadanka

- prezentacja multimedialna


Metody problemowe

- dyskusja dydaktyczna

- metoda przypadków

- metoda symulacja

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

30 godz. – udział w zajęciach

20 godz. – praca własna

10 godz. – przygotowanie prezentacji


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Rozwój naukowego zarządzania

2. Klasycy zarządzania i ich wkład

3. Podstawowe koncepcje zarządzania

4. Metody zarządzania

5. Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu

Pełny opis:

1. Rozwój naukowego zarządzania

2. Klasycy zarządzania i ich wkład

3. Podstawowe koncepcje zarządzania

4. Metody zarządzania

5. Nowe kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu

Literatura:

1. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy. Red. B. Glinka, M. Kostera, Wolters Kluwer 2012

2. Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. J. Lichtarski. PWE, 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.