Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/owi/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student rozumie pojęcie "własność intelektualna", rozróżnia wytwory intelektualne podlegające ochronie, zna systemy ochrony, podstawowe źródła prawa w tym zakresie, znaczenie orzecznictwa sądowego i innych organów, rozumie zasady ochrony dóbr intelektualnych oraz istniejące w tym obszarze wyjątki, rozróżnia prawa majątkowe i osobiste, zna ich podstawowe właściwości, ma świadomość odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu naruszenia praw na dobrach niematerialnych, rozumie specyfikę tej dziedziny prawa i ma świadomość jej dynamiki (zmieniających się przepisów), zna podstawowe zasady obrotu prawami majkowymi, dostrzega potencjał gospodarczy, ekonomiczny wytworów intelektualnych

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw (elementów) prawa lub prawa cywilnego

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność, zaliczenie testu końcowego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny połączony z wyjaśnianiem i interakcją, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

1 pkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z systemem ochrony własności intelektualnej, podstawowymi formami i zasadami. Omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z problematyką własności intelektualnej w powiązaniu z przykładami najczęściej występującymi w praktyce z przewagą zagadnień dotyczących prawa autorskiego

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne, podstawowe zasady prawa własności intelektualnej

Prawo autorskie

Prawo autorskie w Internecie

Prawo znaków towarowych

Prawo patentowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Joanna Banasiuk, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Warszawa 2018,

Literatura uzupełniająca:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie, Wolters Kluwer Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.