Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/pp/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1.Znajomość oraz poprawność interpretacji podstawowych zasad i założeń polskich i międzynarodowych regulacji z zakresu prawa i aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w Polsce: K W16(3), K W21(2), K U01 (1), K U02(1), K U03(2), K U05(1), K U14(3)

2. Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych zasad wybranych instytucji z poszczególnych działów prawa: K W16(3), K W21(2), K U01 (1), K U02(1), K U03(2), K U05(1), K U10(1), K U14(3), K K06(1), K K11(1)

3. Znajomość i umiejętność oceny zagadnień związanych z polityką legislacyjną: K W16(3), K W21(2), K U01 (1), K U02(1), K U03(2), K U05(1), K U10(1), K U14(3)

3. Znajomość i umiejętność oceny zasad funkcjonowania prawa: K W16(3), K W21(2), K U01 (1), K U02(1), K U03(2), K U05(1), K U10(1), K U14(3), K K06(1), K K11(1)

4.Umiejetność krytycznej analizy tekstów źródłowych: K W16(3), K W21(2), K U01 (1), K U02(1), K U03(2), K U05(1)

5. Znajomość i umiejętność uzyskiwania niezbędnych danych do analizy (w kontekście uzupełnienia wiedzy prawniczej, w tym zwłaszcza w zakresie zrozumienia zasad funkcjonowania w sferze prawnej działalności gospodarczej): K W16(3), K W21(2), K U01 (1), K U02(1), K U03(2), K U05(1), K U10(1), K U14(3), K K06(1), K K11(1)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Systematyczny udział w zajęciach, prezentacje, zaliczenie egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: udział w zajęciach i zaliczenie prezentacji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metoda tradycyjna (wykład), formy kontaktu interaktywnego (analiza i interpretacja źródeł, analiza przykładów z praktyki prasowej), dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Opisany w sylabusie wykładu

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne

Charakterystyka nauk prawnych.

Obowiązywanie prawa

System prawa

Normy prawne

Tworzenie prawa

Stosowanie prawa

Wykładnia prawa

Demokratyczne państwo prawa

Konstytucja

Uwagi:

Literatura podstawowa:

Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, CH Beck, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Lech Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.