Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/prawg/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mania
Prowadzący grup: Karolina Mania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- zna i rozumie specyfikę regulacji dotyczącej podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej K_W10 (3)

- posiada wiedzę na temat podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej K_W16 (3)


Umiejętności:

- posiada umiejętność identyfikacji regulacji odnoszących się do działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy K_U014 (2)

- posiada umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U01 (2)

- posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej K_U03 (2)


Kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K09 (3)

- rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K09 (3)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny; test jednokrotnego wyboru; 30 pytań, cztery odpowiedzi do wyboru; celem uzyskania oceny dostatecznej należy prawidłowo odpowiedzieć na 16 pytań.


Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie prezentacji + teksty dodatkowe + udział w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena podsumowująca

Metody dydaktyczne:

Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Wykład – 30 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do egzaminu – 30 h

lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h

przygotowanie prezentacji – 15 h


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne

Pojęcia podstawowe (gospodarka, rynek, system gospodarczy, podstawy ingerencji państwa w gospodarkę, ustrój gospodarczy)

Funkcje administracji gospodarczej i jej struktura

Narodowy Bank Polski

Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Umowy w obrocie gospodarczym

Spółki

Prawne instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów

Uwagi:

Literatura podstawowa:

Cezary Banasiński, Krzysztof Glibowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz (redaktor naukowy), Remigiusz Kaszubski, Paweł Widawski, Marek Wierzbowski (redaktor naukowy), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

Andrzej Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

Kazimierz Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Lexis Nexis 2011

Teresa Mróz, Mirosław Stec, Prawo gospodarcze prywatne, CH Beck, Warszawa 2018

Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, CH Beck, Warszawa 2018.

Tadeusz Włudyka, Instytucje gospodarki rynkowej, Wolters Kluwer Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.