Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/wsteDP/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek
Prowadzący grup: Magdalena Jaworek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student po ukończeniu modułu:

K_U02 - ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych (2)

K_U18 - posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie (3)

K_K08 - rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3)

K_K09 - jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych (2)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny po zakończeniu cyklu wykładów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia są sprawdzane poprzez egzamin pisemny, na który składają się:

• test wyboru, (za 1 pkt)

• pytania o charakterze problemowym (za 2-5 pkt)

Przedmiot zostaje zaliczony na ocenę pozytywną, gdy student zdobędzie co najmniej 60% z możliwych do uzyskania punktów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS = 100 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe – 53

• Godziny niekontaktowe – 47Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej popartej praktycznymi przykładami oraz studiami przypadków, dotyczącej zagadnień z zakresu psychologii ogólnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej popartej praktycznymi przykładami oraz studiami przypadków, dotyczącej zagadnień z zakresu psychologii ogólnej. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami, teoriami i prawami psychologicznymi m.in. z takich obszarów tematycznych, jak psychologia poznawcza, ekonomiczna, emocji i motywacji, inteligencji, osobowości, psychopatologii.

Literatura:

1. Gerrig, R.J., Zimbardo, Ph., „Psychologia i życie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (2012).

2. G. Rolls, „Najciekawsze przypadki w psychologii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca:

(red.) Tyszka, T. „Psychologia ekonomiczna”, cz.1,2., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.