Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dl/zj/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania firmą - I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania międzynarodowego I stopnia stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Podstawowymi celami przedmiotu są:

1. Zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem i treścią funkcji zarządzania jakością we współczesnych organizacjach.

2. Ukazanie słuchaczom kierunków ewolucji zarządzania jakością.

3. Poznanie przez słuchaczy zasad stosowania wybranych narzędzi zarządzania jakością

Student po ukończeniu przedmiotu powinien posiąść wiedzę w zakresie:

1. Znajomości współczesnych problemów zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem nurtu normalizacji systemów zarządzania jakością

2. Znajomości systemów i narzędzi zarządzania jakością

Student powinien nabyć umiejętności:

1. posługiwania się ważniejszymi narzędziami zarządzania jakością

2. projektowania wybranych elementów systemu zarządzania jakością


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Podstawy zarządzania, Nauki o organizacji, Marketing - podstawy

Kompetencje wymagane przed rozpoczęciem przedmiotu:

podstawowa znajomość koncepcji i metod zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem relacji organizacji z klientami).

Forma i warunki zaliczenia:

Suma punktów za uzyskane prace przejściowe i pracę końcową

Metody dydaktyczne:

• Wykład z elementami konwersatoryjnymi

• Prace grupowe

• Projekty

• Studia przypadków

• Ćwiczenia

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zarządzania jakością (pojęcie i znaczenie jakości, ewolucja koncepcji zarządzania jakością, klasycy jakości, strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania jakością).

2.Normalizacja, certyfikacja oraz akredytacja w sferze zarządzania jakością (w odniesieniu do wyrobów i systemów zarządzania).

3. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 – wymagania, zasady zarządzania jakością, podejście procesowe. Podstawy projektowania systemu (księga jakości, polityka i cele jakości, przebiegi procesów, procedury i instrukcje robocze, formularze). Sektorowe systemy zarządzania jakością.

4. Narzędzia oceny zarządzania jakością (przeglądy zarządzania i audity, badanie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego, samoocena przedsiębiorstwa, ocena kosztów jakości).

5. Integracja znormalizowanych systemów zarządzania różnych dziedzin działalności organizacji (zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bhp, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności, zarządzania ciągłością działalności, zarządzania ciągłością dostaw). Metodyka integracji, pomiar efektu synergicznego.

6. Wybrane metody zarządzania jakością. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością. Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA). Metoda rozwinięcia funkcji jakości (QFD). Metody kontroli jakości. Metodyka Six-Sigma

7. Modele doskonałości organizacji skodyfikowane w Nagrody Jakości (model nagrody E. Deminga, model nagrody M. Baldridge’a, model EFQM i model Polskiej Nagrody Jakości)

8. Elementy koncepcji TQM. Źródła koncepcji TQM. Twórcy koncepcji TQM. Współczesna postać koncepcji – Business Excellence Performance.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007

2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008.

3. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMSC, Lublin, 2000

4. Norma ISO 9001:2008 – Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania

5. Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

1. Jedynak P. (red.), Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2004.

2. Norma ISO 9000:2005 – Systemy Zarządzania Jakością. Terminologia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.