Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ds/sm4sem/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II stopnia stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania zasobami ludzkimi - II stopnia sta. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzanie - PwZ - II st. stacjonarne sem. letni (II 20/21)
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wisła
Prowadzący grup: Michał Baran, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Justyna Bugaj, Natalia Dudzińska-Korczak, Barbara Fryzeł, Jan Jacko, Magdalena Jaworek, Monika Jedynak, Piotr Jedynak, Janina Klima, Zofia Łącała, Zbigniew Makieła, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Jerzy Rosiński, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss, Mariusz Trojak, Marta Tutko, Sławomir Wyciślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę pozwalającą wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

2. Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do dyscypliny ekonomii), zaprojektować narzędzia badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3], [K_U17-3],

3. Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny dyscypliny ekonomii w pracy magisterskiej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3]

4. Umie przygotować typowe prace z zakresu nauki ekonomii [K_U18-3]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


1. Pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

2. Prezentacja wyników

3. Udział w dyskusji

4. Zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


Sprawdzenia założonych efektów polega na:

• ocenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru problemu badawczego, postrzegania tematyki, której poświęcona jest praca (konceptualizowanie i operacjonalizacja problemu badawczego) [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

• ocenie kompetencji komunikacyjnych w dyskusji grupowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U17-3]

• ocenie przedstawionej pracy dyplomowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3] [K_U18-3]

• ocenie umiejętności prezentacji wyników badań [K_U17-3]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa, prezentacje multimedialne, ćwiczenia opisowe

Bilans punktów ECTS:

20 ECTS = 500 godzin, w tym:


Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 250

• godziny niekontaktowe 250

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 160

• godziny niekontaktowe 340


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia
finanse i controlling
zarządzanie zasobami ludzkimi

Pełny opis:

1. Sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy

2. Dobór literatury

3. Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

4. Przygotowanie konspektu pracy

5. Analiza literatury przedmiotu, gromadzenie danych empirycznych

6. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy

7. Korekta językowa i merytoryczna pracy

8. Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wisła
Prowadzący grup: Michał Baran, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Justyna Bugaj, Natalia Dudzińska-Korczak, Barbara Fryzeł, Jan Jacko, Magdalena Jaworek, Monika Jedynak, Piotr Jedynak, Janina Klima, Zofia Łącała, Zbigniew Makieła, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Jerzy Rosiński, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss, Mariusz Trojak, Marta Tutko, Sławomir Wyciślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę pozwalającą wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

2. Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do dyscypliny ekonomii), zaprojektować narzędzia badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3], [K_U17-3],

3. Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny dyscypliny ekonomii w pracy magisterskiej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3]

4. Umie przygotować typowe prace z zakresu nauki ekonomii [K_U18-3]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


1. Pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

2. Prezentacja wyników

3. Udział w dyskusji

4. Zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


Sprawdzenia założonych efektów polega na:

• ocenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru problemu badawczego, postrzegania tematyki, której poświęcona jest praca (konceptualizowanie i operacjonalizacja problemu badawczego) [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

• ocenie kompetencji komunikacyjnych w dyskusji grupowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U17-3]

• ocenie przedstawionej pracy dyplomowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3] [K_U18-3]

• ocenie umiejętności prezentacji wyników badań [K_U17-3]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa, prezentacje multimedialne, ćwiczenia opisowe

Bilans punktów ECTS:

20 ECTS = 500 godzin, w tym:


Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 250

• godziny niekontaktowe 250

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 160

• godziny niekontaktowe 340


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia
finanse i controlling
zarządzanie zasobami ludzkimi

Pełny opis:

1. Sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy

2. Dobór literatury

3. Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

4. Przygotowanie konspektu pracy

5. Analiza literatury przedmiotu, gromadzenie danych empirycznych

6. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy

7. Korekta językowa i merytoryczna pracy

8. Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.