Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/N/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Rosiński
Prowadzący grup: Jerzy Rosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania [K_W08 (3)]

2. Zna podstawowe strategie negocjacyjne [K_W17 (3) ]

3. Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością) [K_U2 (2) ]

4. Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów [K_K08 (1) ]


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach, brak dodatkowych wymogów dopuszczających do egzaminu


Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W08 (3)] [K_W17 (3) ] [K_U2 (2) ] [K_U08 (2) ]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies i symulacji realnych przypadków w ramach ćwiczeń:

[K_W08 (1) ] [K_W08 (1) ]


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja multimedialna)

Symulacja realnej sytuacji.

Dyskusja grupowa.

Zadanie problemowe.


Bilans punktów ECTS:

T. Tokarski, Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011.

T. Tokarski, Matematyczne modele wzrostu gospodarczego, WUJ, Kraków 2009.

R.J. Barro, X. Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw-Hill Inc., New York 1995.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

• Wiodące teorie rozumienia negocjacji.

• Negocjacje jako rozwiązywanie dylematów w zachowaniu negocjatora

• Negocjacje jako komunikacja perswazyjna

• Negocjacje jako wieloetapowy proces

• Negocjacje jako zbiór taktyk i chwytów

• Negocjacje a teoria gier

• Osobisty styl negocjowania – mocne strony i elementy rozwojowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, 2002.

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 20007

Literatura uzupełniająca:

Bazerman M.H., Neale M..A., Negocjując racjonalnie, Libra, Olsztyn 1997.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2000.

Kennedy G., Negocjator, Studio EMKA, Warszawa 1998.

Rządca R.A., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 1998.

Ury W., Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 1995.

Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN Warszawa 1996

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN , Warszawa 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.