Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia emocji i motywacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/PEIM/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia emocji i motywacji
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek
Prowadzący grup: Magdalena Jaworek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii emocji i motywacji z naciskiem na środowisko organizacyjne.


Efekty kształcenia:

1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii emocji i motywacji z naciskiem na środowisko organizacyjne.


Ponadto, student po ukończeniu modułu:

K_U18 - posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie (3)

K_K08 - rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3)

K_K09 - jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych (1)


Wymagania wstępne:

Wstęp do psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w projekcie grupowym. Egzamin w formie pisemnej – test wiedzy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia są sprawdzane poprzez:

1. Ocenę wykonania i prezentacji projektu grupowego, oraz

2. Test wiedzy.

Przedmiot zostaje zaliczony na ocenę pozytywną, gdy student zdobędzie co najmniej 60% z możliwych do uzyskania punktów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

3 pkt ECTS = 75 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe – 38

• Godziny niekontaktowe – 37


Studia niestacjonarne

3 pkt ECTS = 75 godzin, w tym;

• Godziny kontaktowe – 23

• Godziny niekontaktowe - 52

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii emocji, podstawowe pojęcia i funkcje emocji.

2. Omówienie podstawowych podejść do badania stanów afektywnych oraz teorii emocji.

3. Stany afektywne w środowisku pracy - historia badań, koncepcje i modele.

4. Źródła, konsekwencje i rola wybranych emocji z naciskiem na środowisko pracy.

5. Dobrostan jednostki a dobrostan pracownika w kontekście doznań afektywnych.

6. Inteligencja emocjonalna - pojęcie, modele i jej rola w sferze zawodowej

7. Motywacja w najważniejszych teoriach psychologicznych.

8. Emocje i motywacja w zachowaniach konsumentów.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. Strelau J., Doliński D. (2010). Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. Matczak A., Knopp K.A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów.

2. Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa; Rozdział 6 i 7.

3. Hochschild, A.R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.