Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Perswazja i wpływ społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/piws/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Perswazja i wpływ społeczny
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wziątek-Staśko
Prowadzący grup: Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu perswazji i wywierania wpływu na innych. Podczas kolejnych wykładów zostaną przedstawione powszechnie stosowane praktyki oraz metody wywierania wpływu, szeroko wykorzystywane w życiu codziennym.

Efekty kształcenia:

K_W07- Ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji (2)

K_W17- Zna podstawowe strategie negocjacyjne (3)

K_U02- Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością) (3)

K_U04- Posiada umiejętność pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych (3).

K_K04- Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów (3).

K_K08- Jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych (3).


Wymagania wstępne:

Wstęp do psychologii, psychologia społeczna

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej – test wiedzy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin wiedzy z treści wykładów oraz podanej literatury obowiązkowej. Na ocenę dostateczną wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 20 h (stacjonarne), 15h (niestacjonarne)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h


w sumie: 80 h = 3 pkt. ECTS (stacjonarne)

75 h = 3 pkt. ECTS (niestacjonarne)


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii wywierania wpływu na innych w różnorakich kontekstach społecznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii wywierania wpływu na innych. Tematyka przedmiotu obejmuje podstawowe pojęcia, teorie oraz mechanizmy psychologiczne związane z perswazją i wpływem społecznym. Podczas kolejnych wykładów zostaną przedstawione powszechnie stosowane praktyki wywierania wpływu, szeroko wykorzystywane w życiu codziennym.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

*Doliński, D.: Techniki wpływu społecznego. Wydawnictwo

Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

*Doliński, D.: Psychologia wpływu społecznego.

Towarzystwo przyjaciół Ossolineum, Wrocław, 2000.

*Cialdini, R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

(i późniejsze wydania).

*Hogan, K.: Psychologia perswazji. Strategie i techniki

wywierania wpływu na ludzi. Wyd. Jacek Santorski & CO.,

Warszawa, 2005.

Lektura uzupełniająca:

*Bernes, K.: Wywieranie wpływu. Ćwiczenia. GWP, Gdańsk

2005.

*Witkowski. T.: Psychomanipulacje. Oficyna Wydawnicza

Unus, 2000.

*Knight, S.: NLP w działaniu. Wyd. Studio Emka, Warszawa,

1997.

*Speakman, J., Hogan, K.: Ukryta perswazja. Psychologiczne

taktyki wywierania wpływu, OnePress, 2009.

*Penc J.: Komunikacja i negocjowanie w organizacji. DIFIN,

Warszawa 2010.

*Cialdini R. B., Goldstein N. J., Steve M.J.: Tak! 50 sekretów

nauki perswazji. Laurum, 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.