Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dszzl/ks/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania zasobami ludzkimi - II stopnia sta. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami (z perspektywy komunikacji) [K_W05-1]

[S2A_W02-1], [S2A_W06-1]

2. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu w odniesieniu do komunikacji i realnych problemów zarządzania [K_W08-3]

[S2A_W04-3], [S2A_W03-3], [S2A_W07-3],

[S2A_W05-3]

3. Zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej [K_W09-3]

[S2A_W04-3]

4. Zna wybrane specjalistyczne metody badań w zakresie efektywnej komunikacji społecznej [K_W12-3]

[S2A_W06-3]

5. Posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce

zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru

komunikacji społecznej [K_U01-2]

[S2A_U06-2], [S2A_U07-2], [S2A_U08-2]

6. Posiada umiejętność pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji (komunikacji) oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych pojęć teoretycznych i metodycznych [K_U04-3]

[S2A_U01-3], [S2A_U02-3]

7. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania (w kontekście komunikacji społecznej) – w języku polskim i języku obcym [K_U19-3]

[S2A_U09-3]

8. Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów społecznych podejmowanych działań [K_K01-3]

[S2A_K02-3], [S2A_K05-3], [S2A_K03-3], [S2A_K07-3]

9. Posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania wiedzy osobom nie będący specjalistami w zakresie zarządzania [K_K02-3]

[S2A_K01-3], [S2A_K04-3]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W05], [K_W08], [K_W09], [K_W12]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies:

[K_U01], [K_U04], [K_U19]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję i ćwiczenia podczas zajęć: [K_K01], [K_K02]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• wykłady

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska społecznego


Bilans punktów ECTS:

2 ECTS = 50 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 26

• godziny niekontaktowe 24 (praca własna studenta)


Pełny opis:

1) Istota procesu komunikowania się i jego modelowe ujęcia - modele tradycyjne i współczesne

2) Język i komunikowanie się w psychologii – werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji

3) Determinanty i bariery skutecznej komunikacji

4) Ćwiczenia w zakresie skutecznej i nieskutecznej komunikacji w organizacji

5) Diagnoza i autodiagnoza własnego stylu komunikacji

7) Nurt „komunikacja bez przemocy” (non violent communication)

8) Projekty z zakresu analizy, obserwacji i badania komunikacji społecznej

Literatura:

1) Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Gdańsk 2000.

2) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

3) Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wyd. Santorski & Co, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg
Prowadzący grup: Anna Dyląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami (z perspektywy komunikacji) [K_W05-1]

[S2A_W02-1], [S2A_W06-1]

2. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu w odniesieniu do komunikacji i realnych problemów zarządzania [K_W08-3]

[S2A_W04-3], [S2A_W03-3], [S2A_W07-3],

[S2A_W05-3]

3. Zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej [K_W09-3]

[S2A_W04-3]

4. Zna wybrane specjalistyczne metody badań w zakresie efektywnej komunikacji społecznej [K_W12-3]

[S2A_W06-3]

5. Posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce

zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru

komunikacji społecznej [K_U01-2]

[S2A_U06-2], [S2A_U07-2], [S2A_U08-2]

6. Posiada umiejętność pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji (komunikacji) oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych pojęć teoretycznych i metodycznych [K_U04-3]

[S2A_U01-3], [S2A_U02-3]

7. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania (w kontekście komunikacji społecznej) – w języku polskim i języku obcym [K_U19-3]

[S2A_U09-3]

8. Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów społecznych podejmowanych działań [K_K01-3]

[S2A_K02-3], [S2A_K05-3], [S2A_K03-3], [S2A_K07-3]

9. Posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania wiedzy osobom nie będący specjalistami w zakresie zarządzania [K_K02-3]

[S2A_K01-3], [S2A_K04-3]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W05], [K_W08], [K_W09], [K_W12]

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies:

[K_U01], [K_U04], [K_U19]

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję i ćwiczenia podczas zajęć: [K_K01], [K_K02]


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• wykłady

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśniania mechanizmów danego zjawiska społecznego


Bilans punktów ECTS:

2 ECTS = 50 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 26

• godziny niekontaktowe 24 (praca własna studenta)


Pełny opis:

1) Istota procesu komunikowania się i jego modelowe ujęcia - modele tradycyjne i współczesne

2) Język i komunikowanie się w psychologii – werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji

3) Determinanty i bariery skutecznej komunikacji

4) Ćwiczenia w zakresie skutecznej i nieskutecznej komunikacji w organizacji

5) Diagnoza i autodiagnoza własnego stylu komunikacji

7) Nurt „komunikacja bez przemocy” (non violent communication)

8) Projekty z zakresu analizy, obserwacji i badania komunikacji społecznej

Literatura:

1) Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Gdańsk 2000.

2) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

3) Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wyd. Santorski & Co, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.