Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z elastycznego myślenia i społecznego uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.an-07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z elastycznego myślenia i społecznego uczenia się
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Leśkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza:


• Student posiada wiedzę na temat dynamiki tworzenia się i funkcjonowania grup.

• Zna podstawowe zniekształcenia poznawcze wpływające na proces decyzyjny

• Rozumie problematykę związaną ze społecznym uczeniu się


Umiejętności:


• Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w obrębie grupy

• Potrafi korzystać z narzędzi pozwalających na naukę wielomodalną

• Posiada umiejętność różnicowania fragmentów wchodzących w skład pola percepcyjnego


Kompetencje społeczne:


• Posiada umiejętność efektywnej współpracy w grupieWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Udział w zajęciach warsztatowych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test wielokrotnego wyboru na początku oraz końcu warsztatów

Metody dydaktyczne:

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja).


Bilans punktów ECTS:

0

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia:

Elastyczne myślenie

Asertywność

Elementy poznawcza

Sztywność poznawcza

Społeczne uczenie się

Podejmowanie decyzji w grupie

Rola autorytetu i modelowanie zachowań

Pełny opis:

Warsztat

1. Elastyczne myślenie

Wprowadzenie: czym jest elastyczność myślenia i do czego jest nam przydatna?

• Cechy umysłu twórcy: zestaw ćwiczeń myślenia dywergencyjnego

• Człowiek transgresyjny: czyli przekraczanie granic i odbiór społeczny

1.1 Asertywność

Wprowadzenie: Czym jest asertywność i dlaczego tak trudno być asertywnym?

• Wrażliwość interpersonalna i rola kultury w rozumieniu asertywności – ćwiczenia na przykładach paradoksalnych

• Granica pomiędzy asertywnością i agresywnością (kwestionariusz Albertiego i Emmonsa)

1.2 Elementy poznawcze

• Zależność i niezależność od pola percepcyjnego, Fiksacja funkcjonalna

• W jaki sposób nieświadomość może wpływać na podejmowanie decyzji? (unconsciuous cognition) – ćwiczenia z wykorzystaniem iluzji

• Embodied cognition – czy sygnały z ciała mogą modulować nasze sądy

o Wprowadzenie – podstawowe pojęcia i badania eksperymentalne

o Wpływ postawy ciała na funkcjonowanie poznawcze i nastrój - ćwiczenia, czyli ucieleśnienie poznawcze w praktyce

1.3 Sztywność poznawcza

• Co może wpływać na podtrzymywanie przekonań i sądów?

• Komponenty postaw – dlaczego bronimy własnych przekonań, i w jaki sposób można je modyfikować?

• Dysonans poznawczy i jego konsekwencje behawioralne

• Przedwczesne domykanie i inne zniekształcenia poznawcze

• Rola zniekształceń poznawczych na podejmowanie decyzji i elastyczność myślenia

• Ćwiczenia z wykorzystaniem wybranych elementów Treningu Metapoznawczego (Freeman i in., 2007)

o Style Atrybucji

o Przeskok do konkluzji

o Teoria Umysłu

2. Społeczne uczenie się

2.1 Dynamika grupy – od czego rozpoczyna się efektywna współpraca w grupie

Wprowadzenie: Czym jest grupa, o rozwoju grupy

• Procesy grupowe, omówienie procesów na przykładzie zadania realizowanego podczas zajęć

2.2 Podejmowanie decyzji w grupie

• Różnice w podejmowaniu decyzji indywidualnych i grupowych

• Klasyczna teoria decyzji + Balloon Analogue Risk Task.

• Polaryzacja i syndrom myślenia grupowego, o zagrożeniu dla racjonalności naszych decyzji

• Rola stereotypów i ukrytych przekonań, i ich wpływ na funkcjonowanie grupy

• Test Utajonych Skojarzeń

2.3 Rola autorytetu i modelowanie zachowań

• Wstęp teoretyczny wraz z omówieniem replikacji badania Milgrama na polskiej próbie (Doliński i in., 2017).

• Cechy osobowości wpływające na posłuszeństwo wobec autorytetu

• Przykładowe scenariusze sytuacji na pograniczu etyki.

• Możliwe zachowania pracownika w sytuacji kontrowersyjnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.