Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.inf-09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek, Katarzyna Leśkiewicz
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Cel ogólny warsztatów stanowi rozwój kompetencji związanych z efektywnym pozyskiwaniem informacji w internecie.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student wie, że istnieją różne narzędzia, sposoby i strategie pozyskiwania informacji w internecie oraz potrafi je wymienić.


Umiejętności

• Student wykorzystuje (na średnio zaawansowanym poziomie) wybrane narzędzia, techniki i zasoby dla poszukiwania informacji online.

• Student potrafi – w podstawowym zakresie – ocenić jakość i wiarygodność informacji dostępnej w internecie.


Kompetencje społeczne

• Student rozumie wybrane aspekty etyczne, prawne i społeczne związane z informacją online oraz ich konsekwencje dla własnych potrzeb i zachowań informacyjnych.


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- pełne uczestnictwo w warsztatach (12 godzin),

- aktywny udział w zajęciach, w tym wykonywanie grupowych i indywidualnych ćwiczeń i zadań, udział w dyskusji.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów jest sprawdzane metodą oceniania kształtującego, poprzez:

- bieżącą ocenę i ewentualną korektę zadań praktycznych wykonywanych w trakcie warsztatów,

- elementy dyskusji, mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,

- kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas warsztatów.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody praktyczne - symulacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Nie dotyczy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1) Google – funkcje, operatory boolowskie, polecenia, szukanie zaawansowane, usługi specjalne (4 godziny)

2) Inne wyszukiwarki, w tym specjalistyczne (2 godziny)

3) Internetowe źródła informacji naukowej – poszukiwanie publikacji naukowych – metody i narzędzia (2 godziny)

4) Internetowe źródła informacji profesjonalnej – poszukiwanie danych o przedsiębiorstwach (organizacjach) – metody i źródła (2 godziny)

5) Domena publiczna i licencje CC (1 godzina)

6) Jak oceniać źródła elektroniczne, jak pozyskać rzetelne i wiarygodne informacje – podsumowanie (1 godzina)

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) Boruszewski, Jarosław (2015). Operatory logiczne w zapytaniach wyszukiwawczych. Studia Metodologiczne, nr 34, s. 255-270. http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/SM34-13.pdf

2) Boswell, Wendy (2016). Advanced Google Search Shortcuts. https://www.lifewire.com/advanced-google-search-3482174

3) Cisek, Sabina. Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering. http://sabinacisek.blogspot.com/, http://sabinacisek.blogspot.com/2016/06/ocena-jakosci-i-wiarygodnosci.html, http://sabinacisek.blogspot.com/search/label/wyszukiwanie%20informacji%20-%20metody%20i%20strategie

4) Cisek, Sabina (2014). Jak pozyskać rzetelną, bezpłatną informację z Internetu? Wybrane praktyczne aspekty infobrokeringu. http://www.slideshare.net/sabinacisek/cisek-cpi-2014-jak-pozyska-rzeteln

5) Cisek, Sabina i in. (2015). Podstawy poszukiwania informacji w Internecie. Wybrane aspekty. W: Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta red. (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 299-310.

6) Cisek, Sabina (2015). Wyszukiwanie informacji o firmach w Internecie – wybrane aspekty. W: Kowalska, Małgorzata; Wojewódzki, Tadeusz (red.). Infobrokerstwo – idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, s. 315-327. http://www.academia.edu/12757940/Wyszukiwanie_informacji_o_firmach_w_Internecie_wybrane_aspekty

7) Jak wyszukiwać w Google https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=pl&ref_topic=3081620

8) Pamuła-Cieślak, Natalia (2016). Wyszukiwanie informacji w środowisku internetowym. W: Babik, Wiesław red. Nauka o informacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 533-553.

9) Rynek informacji http://rynekinformacji.pl/

10) Wojak, Agnieszka (2016). Poradnik oceny jakości i wiarygodności informacji elektronicznej. http://ocena-informacji.weebly.com/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek, Katarzyna Leśkiewicz
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Cel ogólny warsztatów stanowi rozwój kompetencji związanych z efektywnym pozyskiwaniem informacji w internecie.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student wie, że istnieją różne narzędzia, sposoby i strategie pozyskiwania informacji w internecie oraz potrafi je wymienić.


Umiejętności

• Student wykorzystuje (na średnio zaawansowanym poziomie) wybrane narzędzia, techniki i zasoby dla poszukiwania informacji online.

• Student potrafi – w podstawowym zakresie – ocenić jakość i wiarygodność informacji dostępnej w internecie.


Kompetencje społeczne

• Student rozumie wybrane aspekty etyczne, prawne i społeczne związane z informacją online oraz ich konsekwencje dla własnych potrzeb i zachowań informacyjnych.


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- pełne uczestnictwo w warsztatach (12 godzin),

- aktywny udział w zajęciach, w tym wykonywanie grupowych i indywidualnych ćwiczeń i zadań, udział w dyskusji.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów jest sprawdzane metodą oceniania kształtującego, poprzez:

- bieżącą ocenę i ewentualną korektę zadań praktycznych wykonywanych w trakcie warsztatów,

- elementy dyskusji, mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,

- kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas warsztatów.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody praktyczne - symulacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Nie dotyczy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1) Google – funkcje, operatory boolowskie, polecenia, szukanie zaawansowane, usługi specjalne (4 godziny)

2) Inne wyszukiwarki, w tym specjalistyczne (2 godziny)

3) Internetowe źródła informacji naukowej – poszukiwanie publikacji naukowych – metody i narzędzia (2 godziny)

4) Internetowe źródła informacji profesjonalnej – poszukiwanie danych o przedsiębiorstwach (organizacjach) – metody i źródła (2 godziny)

5) Domena publiczna i licencje CC (1 godzina)

6) Jak oceniać źródła elektroniczne, jak pozyskać rzetelne i wiarygodne informacje – podsumowanie (1 godzina)

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) Boruszewski, Jarosław (2015). Operatory logiczne w zapytaniach wyszukiwawczych. Studia Metodologiczne, nr 34, s. 255-270. http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/SM34-13.pdf

2) Boswell, Wendy (2016). Advanced Google Search Shortcuts. https://www.lifewire.com/advanced-google-search-3482174

3) Cisek, Sabina. Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering. http://sabinacisek.blogspot.com/, http://sabinacisek.blogspot.com/2016/06/ocena-jakosci-i-wiarygodnosci.html, http://sabinacisek.blogspot.com/search/label/wyszukiwanie%20informacji%20-%20metody%20i%20strategie

4) Cisek, Sabina (2014). Jak pozyskać rzetelną, bezpłatną informację z Internetu? Wybrane praktyczne aspekty infobrokeringu. http://www.slideshare.net/sabinacisek/cisek-cpi-2014-jak-pozyska-rzeteln

5) Cisek, Sabina i in. (2015). Podstawy poszukiwania informacji w Internecie. Wybrane aspekty. W: Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta red. (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 299-310.

6) Cisek, Sabina (2015). Wyszukiwanie informacji o firmach w Internecie – wybrane aspekty. W: Kowalska, Małgorzata; Wojewódzki, Tadeusz (red.). Infobrokerstwo – idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, s. 315-327. http://www.academia.edu/12757940/Wyszukiwanie_informacji_o_firmach_w_Internecie_wybrane_aspekty

7) Jak wyszukiwać w Google https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=pl&ref_topic=3081620

8) Pamuła-Cieślak, Natalia (2016). Wyszukiwanie informacji w środowisku internetowym. W: Babik, Wiesław red. Nauka o informacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 533-553.

9) Rynek informacji http://rynekinformacji.pl/

10) Wojak, Agnieszka (2016). Poradnik oceny jakości i wiarygodności informacji elektronicznej. http://ocena-informacji.weebly.com/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia więcej informacji
Ćwiczenia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.