Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolenia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikowanych egzaminów zewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.jez-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolenia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikowanych egzaminów zewnętrznych
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 62 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawicka
Prowadzący grup: Izabela Bakota, Katarzyna Opiela, Jolanta Rutkowska, Monika Stawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Jako efekt zajęć jego uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

- formatu i cech poszczególnych części egzaminu

- kryteriów oceny zewnętrznej poszczególnych części egzaminu

- strategii przygotowania się do poszczególnych części egzaminu

- strategii zdawania poszczególnych części egzaminu

- cech dobrze wykonanych zadań egzaminacyjnych

- planowania realizacji poszczególnych zadań egzaminacyjnych – części produktywnych (i.e. writing /speaking)

- realizacji przykładowych zadań egzaminu, w tym writing oraz speaking

- zasad używania środków językowych potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych (w tym słownictwo i

gramatyka)

W trakcie kursu kształtowane będą następujące umiejętności:

- umiejętność językowe niezbędne do efektywnego rozwiązywani zadań egzaminacyjnych, w tym:

- umiejętność autoprezentacji, mini-prezentacji ustnej na zadany temat, przekazywanie opinii i uzasadnianie jej, udział w rozmowie na zadany temat, etc.(część ustna egzaminu)

- umiejętność używania środków językowych niezbędnych do efektywnego wykonania zadań pisemnych (komunikacja wewnętrzna – krótkie formy (mail, raport, memo); komunikacja biznesowa – dłuższe formy (np. list, raport, propozycja)

- umiejętność wyszukiwania informacji szczegółowych i ogólnych z tekstu pisanego i słuchanego

- umiejętność odnajdywania znaczenia słów/zwrotów

z kontekstu

- umiejętność edytowania tekstu, korygowania błędów

- umiejętność samooceny i oceny koleżeńskiej


W założeniu, uczestnik kursu w wyniku pracy indywidualnej i grupowej otrzyma wsparcie do rozwoju różnorodnych kompetencji społecznych, które ułatwiają zabieranie głosu w języku obcym, powodują większą troskę o zachowanie poprawności językowej oraz propagowanie wzorców kultury osobistej, niezbędnych w pracy w środowisku rodzimym i międzynarodowym z uwzględnieniem różnic kulturowych. Uczestnicy kursu doceniają znaczenie języka jako narzędzia komunikacji oraz przekazu wartości kulturowych w środowisku międzynarodowym, będą otwarci na zmianę i różnorodność kulturową.


Wymagania wstępne:

Umiejętności językowe na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia:

Ewaluacja formatywna - bieżąca, której celem jest udzielanie informacji zwrotnych na temat poziomu poprawności wykonywanych zadań, w tym poprawności językowej.

Ewaluacja diagnostyczna – na początku kursu określająca mocne i słabsze strony uczestnika kursu oraz sumująca – końcowa, na podstawie egzaminów próbnych (mock exams) wskazująca na stopień przygotowania do egzaminu zewnętrznego.

Zaliczenie kursu na podstawie uczestnictwa w zajęciach i wykonywania zadań cząstkowych oraz pozytywny wynik końcowego egzaminu próbnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja formatywna - bieżąca, której celem jest udzielanie informacji zwrotnych na temat poziomu poprawności wykonywanych zadań, w tym poprawności językowej.

Ewaluacja diagnostyczna – na początku kursu określająca mocne i słabsze strony uczestnika kursu oraz sumująca – końcowa, na podstawie egzaminów próbnych (mock exams) wskazująca na stopień przygotowania do egzaminu zewnętrznego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

0

Skrócony opis:

Warsztaty obejmują 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne, w tym 4 indywidualne godziny konsultacyjne. Tematyka zajęć obejmuje:

1. Strategie wykonywania zadań egzaminacyjnych . Dobór strategii do zadań.

2. Cechy dobrze wykonanych zadań.

3. Poprawne i odpowiednie (do kontekstu) użycie środków językowych niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych. Dobór środków do celów zadań.

4. Użycie słownictwa fachowego.

5. Rozwiązywanie zadań pomostowych i egzaminacyjnych.

6. Analiza popełnianych błędów (praca z indywidualnymi błędami systemowymi); praca nad wymową.

7. Ewaluacja indywidualnych zadań i części egzaminów,

w tym egzaminów próbnych.

8. Ewaluacja kursu.

Literatura:

- Cambridge BEC Vantage 1, 2, 3 with answers, (2012), Cambridge: Cambridge University Press.

- Powell, M. (2010). Dynamic Presentations. Cambridge: Cambridge University Press

Fletcher, C. (2012), Skills for Study, Level 2, Cambridge: Cambridge University Press.

- Cambridge Examination Handbooks;

- materiały własne uczestników

- materiały własne prowadzącego kurs

Rekomendowane zasoby internetowe:

- Stawicka, M (2009), Effective presentation in English, English++ .

- http://englishplusplus.jcj.uj.edu.pl/

- http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/business/-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 62 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stawicka
Prowadzący grup: Katarzyna Leśkiewicz, Agnieszka Tochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Jako efekt zajęć jego uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

- formatu i cech poszczególnych części egzaminu

- kryteriów oceny zewnętrznej poszczególnych części egzaminu

- strategii przygotowania się do poszczególnych części egzaminu

- strategii zdawania poszczególnych części egzaminu

- cech dobrze wykonanych zadań egzaminacyjnych

- planowania realizacji poszczególnych zadań egzaminacyjnych – części produktywnych (i.e. writing /speaking)

- realizacji przykładowych zadań egzaminu, w tym writing oraz speaking

- zasad używania środków językowych potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych (w tym słownictwo i

gramatyka)

W trakcie kursu kształtowane będą następujące umiejętności:

- umiejętność językowe niezbędne do efektywnego rozwiązywani zadań egzaminacyjnych, w tym:

- umiejętność autoprezentacji, mini-prezentacji ustnej na zadany temat, przekazywanie opinii i uzasadnianie jej, udział w rozmowie na zadany temat, etc.(część ustna egzaminu)

- umiejętność używania środków językowych niezbędnych do efektywnego wykonania zadań pisemnych (komunikacja wewnętrzna – krótkie formy (mail, raport, memo); komunikacja biznesowa – dłuższe formy (np. list, raport, propozycja)

- umiejętność wyszukiwania informacji szczegółowych i ogólnych z tekstu pisanego i słuchanego

- umiejętność odnajdywania znaczenia słów/zwrotów

z kontekstu

- umiejętność edytowania tekstu, korygowania błędów

- umiejętność samooceny i oceny koleżeńskiej


W założeniu, uczestnik kursu w wyniku pracy indywidualnej i grupowej otrzyma wsparcie do rozwoju różnorodnych kompetencji społecznych, które ułatwiają zabieranie głosu w języku obcym, powodują większą troskę o zachowanie poprawności językowej oraz propagowanie wzorców kultury osobistej, niezbędnych w pracy w środowisku rodzimym i międzynarodowym z uwzględnieniem różnic kulturowych. Uczestnicy kursu doceniają znaczenie języka jako narzędzia komunikacji oraz przekazu wartości kulturowych w środowisku międzynarodowym, będą otwarci na zmianę i różnorodność kulturową.


Wymagania wstępne:

Umiejętności językowe na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia:

Ewaluacja formatywna - bieżąca, której celem jest udzielanie informacji zwrotnych na temat poziomu poprawności wykonywanych zadań, w tym poprawności językowej.

Ewaluacja diagnostyczna – na początku kursu określająca mocne i słabsze strony uczestnika kursu oraz sumująca – końcowa, na podstawie egzaminów próbnych (mock exams) wskazująca na stopień przygotowania do egzaminu zewnętrznego.

Zaliczenie kursu na podstawie uczestnictwa w zajęciach i wykonywania zadań cząstkowych oraz pozytywny wynik końcowego egzaminu próbnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja formatywna - bieżąca, której celem jest udzielanie informacji zwrotnych na temat poziomu poprawności wykonywanych zadań, w tym poprawności językowej.

Ewaluacja diagnostyczna – na początku kursu określająca mocne i słabsze strony uczestnika kursu oraz sumująca – końcowa, na podstawie egzaminów próbnych (mock exams) wskazująca na stopień przygotowania do egzaminu zewnętrznego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

0

Skrócony opis:

Warsztaty obejmują 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne, w tym 4 indywidualne godziny konsultacyjne. Tematyka zajęć obejmuje:

1. Strategie wykonywania zadań egzaminacyjnych . Dobór strategii do zadań.

2. Cechy dobrze wykonanych zadań.

3. Poprawne i odpowiednie (do kontekstu) użycie środków językowych niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych. Dobór środków do celów zadań.

4. Użycie słownictwa fachowego.

5. Rozwiązywanie zadań pomostowych i egzaminacyjnych.

6. Analiza popełnianych błędów (praca z indywidualnymi błędami systemowymi); praca nad wymową.

7. Ewaluacja indywidualnych zadań i części egzaminów,

w tym egzaminów próbnych.

8. Ewaluacja kursu.

Literatura:

- Cambridge BEC Vantage 1, 2, 3 with answers, (2012), Cambridge: Cambridge University Press.

- Powell, M. (2010). Dynamic Presentations. Cambridge: Cambridge University Press

Fletcher, C. (2012), Skills for Study, Level 2, Cambridge: Cambridge University Press.

- Cambridge Examination Handbooks;

- materiały własne uczestników

- materiały własne prowadzącego kurs

Rekomendowane zasoby internetowe:

- Stawicka, M (2009), Effective presentation in English, English++ .

- http://englishplusplus.jcj.uj.edu.pl/

- http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/business/-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.