Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.kom-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Czerska, Katarzyna Leśkiewicz
Prowadzący grup: Bożena Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia warsztatu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Metody podające, metody aktywne (techniki: rundka, praca w diadach i triadach, akwarium), praca z tekstem.

Skrócony opis:

Moduł pierwszy

Ćwiczenia:

1. Kontrakt grupowy.

2. Poszukiwanie umiejętności ważnych w kontaktach międzyludzkich.

3. Percepcja wzrokowa i słuchowa, mechanizmy spostrzegania interpersonalnego.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Grupa, spójność grupy, normy grupowe i wzory interakcji. Proces porozumiewania się.

2. Teoretyczne podstawy kształtowania się stosunków interpersonalnych. Zaburzenia procesu porozumiewania się.

3. Otwartość, zaufanie, ryzyko odrzucenia.

Moduł drugi

Ćwiczenia:

1. Werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć i emocji.

2. Rozpoznawanie blokad komunikacji.

3. Komunikaty typu „JA” i „TY”.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Pojęcie, rodzaje, poziomy komunikacji.

2. Funkcje aktów niewerbalnych.

3. Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

Moduł trzeci

Ćwiczenia:

1. Aktywne i bierne słuchanie.

2. Odzwierciedlanie i parafrazowanie.

3. Informacje zwrotne.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Komunikacja jedno, dwu i wielokierunkowa.

2. Zniekształcenia komunikacji, zasady poprawnego komunikowania się.

3. Wybiórcze postrzeganie w słuchaniu i odpowiadaniu.

Moduł czwarty

Ćwiczenia:

1. Działanie w sytuacjach konfliktowych.

2. Odwracanie ról.

3. Transakcje równoległe i skrzyżowane. Egogram.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Konflikty, sposoby radzenia sobie z nimi i sposoby ich rozwiązywania. Zastosowanie AT E. Berne’a.

2. Postrzeganie zachowań, motywacji i stanowisk obu stron. Rodzic-Dorosły-Dziecko.

3. Skrypty i gry psychologiczne w rozumieniu AT.

Moduł piąty

Ćwiczenia:

1. Mapa asertywności.

2. Umiejętność odmawiania.

3. Asertywne wyrażanie opinii.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Agresja, uległość, asertywność.

2. Pojęcie „terytorium psychologicznego”.

3. Krytyka w porozumiewaniu się między ludźmi.

4. Znaczenie „domykania” pracy w grupie.

Pełny opis:

ZAŁOŻENIA:

Umiejętności interpersonalne nabywane są drogą uczenia się. Można je rozwijać i doskonalić. Skuteczność działań zawodowych w relacjach z innymi może wzrastać, o ile osoby, które je inicjują podnoszą poziom swoich kompetencji interpersonalnych, poznają swoje możliwości i ograniczenia w zakresie kontaktu z drugim człowiekiem czy też grupą ludzi, zdobywają praktyczną wiedzę o procesach emocjonalnych, uczuciowych, motywacyjnych i decyzyjnych oraz o warunkach sprzyjających ich prawidłowemu rozwojowi. Dla tych, których praca wymaga stałego obcowania z ludźmi, niezależnie od ich wieku, umiejętność nawiązywania kontaktu, tworzenia i rozwijania poprawnych relacji interpersonalnych jest koniecznością.

W programie przyjęto zasadę uczenia się przeżyciowego przez doświadczanie. Jest to uczenie się, w którym przejawia się całościowe zaangażowanie jednostki, zarówno jej właściwości poznawcze, jak i uczuciowe. W metodzie nauczania równoważy się przekazywanie wiedzy i samodzielne jej odkrywanie. Chodzi o stworzenie sytuacji, w której wszyscy członkowie grupy aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach, dzielą się swoimi odczuciami na temat samego ćwiczenia i jego zastosowania w kontaktach między ludźmi, oraz zdobywają wiedzę teoretyczną.

CELE:

Celem prowadzonych warsztatów jest:

• stworzenie warunków sprzyjających uczeniu się poprzez wykorzystanie osobistego doświadczenia;

• przeżycie różnych form kontaktu interpersonalnego, umożliwiających uczenie się nowych zachowań oraz sprawdzenie wynikających z nich konsekwencji i ocenę skuteczności;

• umożliwienie uczestnikom samooceny i rozwoju umiejętności ważnych w kontaktach międzyludzkich;

• konfrontacja tzw. wiedzy „gorącej” z wiedzą „zimną” poprzez możliwość doświadczania określonych prawidłowości psychologicznych;

• wzrost wiedzy teoretycznej będący wynikiem dostarczonych materiałów pomocniczych i proponowanej literatury uzupełniającej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, 2001.

• Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Drukarnia "Antykwa", 2000

• Stewart J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

• Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wyd. III, Wydawnictwo Moderator 2004.

• Filarski P., Trembowelska E., Dogadajmy się. Ilustrowany poradnik negocjatora. Wydawnictwo Synergia, 1992.

• Król-Fijewska L., Trening asertywności, Wyd. II, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa 1993.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Czerska, Katarzyna Leśkiewicz
Prowadzący grup: Bożena Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Warunkiem zaliczenia warsztatu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Metody podające, metody aktywne (techniki: rundka, praca w diadach i triadach, akwarium), praca z tekstem.

Skrócony opis:

Moduł pierwszy

Ćwiczenia:

1. Kontrakt grupowy.

2. Poszukiwanie umiejętności ważnych w kontaktach międzyludzkich.

3. Percepcja wzrokowa i słuchowa, mechanizmy spostrzegania interpersonalnego.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Grupa, spójność grupy, normy grupowe i wzory interakcji. Proces porozumiewania się.

2. Teoretyczne podstawy kształtowania się stosunków interpersonalnych. Zaburzenia procesu porozumiewania się.

3. Otwartość, zaufanie, ryzyko odrzucenia.

Moduł drugi

Ćwiczenia:

1. Werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć i emocji.

2. Rozpoznawanie blokad komunikacji.

3. Komunikaty typu „JA” i „TY”.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Pojęcie, rodzaje, poziomy komunikacji.

2. Funkcje aktów niewerbalnych.

3. Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

Moduł trzeci

Ćwiczenia:

1. Aktywne i bierne słuchanie.

2. Odzwierciedlanie i parafrazowanie.

3. Informacje zwrotne.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Komunikacja jedno, dwu i wielokierunkowa.

2. Zniekształcenia komunikacji, zasady poprawnego komunikowania się.

3. Wybiórcze postrzeganie w słuchaniu i odpowiadaniu.

Moduł czwarty

Ćwiczenia:

1. Działanie w sytuacjach konfliktowych.

2. Odwracanie ról.

3. Transakcje równoległe i skrzyżowane. Egogram.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Konflikty, sposoby radzenia sobie z nimi i sposoby ich rozwiązywania. Zastosowanie AT E. Berne’a.

2. Postrzeganie zachowań, motywacji i stanowisk obu stron. Rodzic-Dorosły-Dziecko.

3. Skrypty i gry psychologiczne w rozumieniu AT.

Moduł piąty

Ćwiczenia:

1. Mapa asertywności.

2. Umiejętność odmawiania.

3. Asertywne wyrażanie opinii.

Teoria - materiały uzupełniające do zajęć

1. Agresja, uległość, asertywność.

2. Pojęcie „terytorium psychologicznego”.

3. Krytyka w porozumiewaniu się między ludźmi.

4. Znaczenie „domykania” pracy w grupie.

Pełny opis:

ZAŁOŻENIA:

Umiejętności interpersonalne nabywane są drogą uczenia się. Można je rozwijać i doskonalić. Skuteczność działań zawodowych w relacjach z innymi może wzrastać, o ile osoby, które je inicjują podnoszą poziom swoich kompetencji interpersonalnych, poznają swoje możliwości i ograniczenia w zakresie kontaktu z drugim człowiekiem czy też grupą ludzi, zdobywają praktyczną wiedzę o procesach emocjonalnych, uczuciowych, motywacyjnych i decyzyjnych oraz o warunkach sprzyjających ich prawidłowemu rozwojowi. Dla tych, których praca wymaga stałego obcowania z ludźmi, niezależnie od ich wieku, umiejętność nawiązywania kontaktu, tworzenia i rozwijania poprawnych relacji interpersonalnych jest koniecznością.

W programie przyjęto zasadę uczenia się przeżyciowego przez doświadczanie. Jest to uczenie się, w którym przejawia się całościowe zaangażowanie jednostki, zarówno jej właściwości poznawcze, jak i uczuciowe. W metodzie nauczania równoważy się przekazywanie wiedzy i samodzielne jej odkrywanie. Chodzi o stworzenie sytuacji, w której wszyscy członkowie grupy aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach, dzielą się swoimi odczuciami na temat samego ćwiczenia i jego zastosowania w kontaktach między ludźmi, oraz zdobywają wiedzę teoretyczną.

CELE:

Celem prowadzonych warsztatów jest:

• stworzenie warunków sprzyjających uczeniu się poprzez wykorzystanie osobistego doświadczenia;

• przeżycie różnych form kontaktu interpersonalnego, umożliwiających uczenie się nowych zachowań oraz sprawdzenie wynikających z nich konsekwencji i ocenę skuteczności;

• umożliwienie uczestnikom samooceny i rozwoju umiejętności ważnych w kontaktach międzyludzkich;

• konfrontacja tzw. wiedzy „gorącej” z wiedzą „zimną” poprzez możliwość doświadczania określonych prawidłowości psychologicznych;

• wzrost wiedzy teoretycznej będący wynikiem dostarczonych materiałów pomocniczych i proponowanej literatury uzupełniającej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, 2001.

• Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Drukarnia "Antykwa", 2000

• Stewart J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

• Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wyd. III, Wydawnictwo Moderator 2004.

• Filarski P., Trembowelska E., Dogadajmy się. Ilustrowany poradnik negocjatora. Wydawnictwo Synergia, 1992.

• Król-Fijewska L., Trening asertywności, Wyd. II, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa 1993.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.