Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z budowania umiejętności współpracy w zespole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: jcrk.kom-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z budowania umiejętności współpracy w zespole
Jednostka: Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania UJ
Grupy: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyląg, Katarzyna Leśkiewicz
Prowadzący grup: Anna Dyląg, Jerzy Rosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Wzrost samoświadomości

Wiedza na temat własnego funkcjonowania w zespołach

Wiedza na temat dynamiki zespołów i procesów w nich zachodzących

Rozwój umiejętności współpracy i efektywnej komunikacji z innymi

Nauka postaw asertywnych oraz sposobów radzenia sobie z konfliktami
Efekty kształcenia:

Wzrost wiedzy, zmiana postaw oraz nabycie umiejętności w zakresie efektywnej współpracy w zespołach

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywne uczestnictwo

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pre-test (wstępny pomiar wiedzy)

Post-test (badanie efektów wiedzowych)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, filmy

Wykłady

Ćwiczenia praktyczne, scenki, gry zespołowe

Studia przypadków

Testy psychologiczne


Skrócony opis:

Nasz sukces zawodowy to nie tylko wynik dobrze wykonywanych zadań. Należy pamiętać, że na pracę składają się zarówno umiejętności techniczne czy fachowe (tzw. kompetencje twarde), jak i zbiór kompetencji miękkich, w tym skuteczne współdziałanie z innymi. Celem niniejszego warsztatu jest przedstawienie zasad udanej współpracy z innymi, bez rezygnacji z własnych celów, ciesząc się możliwościami jakie daje praca zespołowa.

Pełny opis:

Zagadnienia szczegółowe obejmują następujące tematy:

- rozumienie i budowanie współpracy: zasady efektywnej kooperacji w małych i dużych zespołach, po czym poznać dobry zespół, współpraca a inne formy interakcji,

- ja i inni w zespole – różnorodność ról zespołowych a moje predyspozycje i umiejętności, rozwój własnej motywacji i silnych stron jako członka zespołu,

- sztuka udanych kontaktów międzyludzkich - inteligencja emocjonalna oraz rozwój kompetencji z zakresu komunikacji społecznej wspierających efektywną współpracę (empatia, skuteczne słuchanie, wyrażanie uznania, oceny i konstruktywna krytyka, negocjowanie, formułowanie wspólnych interesów),

- asertywność – jak być sobą, radzić sobie z własnymi wadami i kompleksami, stawiać zdrowe granice i osiągać cele nie raniąc innych; asertywność to podstawa efektywnej współpracy, w trakcie warsztatów będziemy poznawać jej zakres i pojęcie, dokonywać samooceny (diagnozy asertywności) oraz praktycznie rozwijać postawy asertywne,

- radzenie sobie z konfliktami, kiedy konflikt jest pozytywny i przynosi twórcze rozwiązania – w trakcie warsztatów zajmiemy się też trudną problematyką konfliktów i pokażemy jak lepiej sobie z nimi radzić, nie obawiać się ich oraz wykorzystywać ich potencjał.

Literatura:

Belbin. M., Twoja rola w zespole. Wyd. GWP Gdańsk 2003.

Haman W. i Gut J., Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy. Wyd. Helion Gliwice 2008.

Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007

Lindenfield G., Asertywność. Wyd. RAVI Łódź 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.