Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/miśp/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małe i średnie przedsiębiorstwa
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gancarczyk
Prowadzący grup: Marta Gancarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania koncepcji przedsięwzięcia, zakładania małej firmy oraz zarządzania nią na wstępnych etapach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem etapu wzrostu

Efekty kształcenia:

1. Znajomość podstaw prawnych zakładania własnej działalności gospodarczej K_W08(1), K_W14(2), K_W16(3)

2. Posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych i instytucji wspomagających rozwój MSP K_W04(2), K_W05(1), K_W09(3)

3. Znajomość podstaw prawnych prowadzenia własnej działalności gospodarczej K_W14(2), K_W15(2), K_U09(3)

4. Umiejętność podejmowania decyzji organizacyjnych i zarządczych w ramach MSP, takich jak zatrudnianie, ubezpieczanie, marketing , finansowanie itd., K_W15(3), K_U03(3), K_U06(3), K_U07(2), K_U09(3), K_U13(3)

5. Umiejętność przygotowania i prezentowania projektu własnego przedsiębiorstwa K_U06(3), K_U12(3), K_K02(3)
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu:

• teorii zarządzania

• podstaw zarządzania

• zarządzanie strategiczne

• zarządzanie zasobami ludzkimi

• podstawy marketingu

• podstawy rachunkowości


Forma i warunki zaliczenia:


- praca zaliczeniowa (projekt złożony z zadań/elementów cząstkowych tworzących koncepcję przedsięwzięcia)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Praca zaliczeniowa (projekt złożony z zadań/elementów cząstkowych tworzących koncepcję przedsięwzięcia; w ramach projektu studenci w grupach zakładają własną działalność gospodarczą, symulując decyzje prawne, rejestracyjne, organizacyjne i zarządcze)

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny


E-learning


Opis przypadku


Projekt


Prezentacja multimedialna


Dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Studia zaoczne:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 75 godzin, w tym:

32 godzin kontaktowych

43 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Pełny opis:

- Definicja i charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

- Ocena pomysłu biznesowego i wstępna koncepcja biznesu

- Firmy wzrostowe i determinanty wzrostu firmy

- Diagnoza potencjału wzrostowego firmy na podstawie analizy czynników z grup: Przedsiębiorca - Organizacja - Strategia (kombinacja POS)

- Rynkowe źródła finansowania przedsięwzięć

- Finansowanie przedsięwzięć ze środków publicznych

- Formalno-prawne aspekty uruchamiania działalności gospodarczej

- Kluczowe zagadnienia związane z wejściem na rynek (nazwa i logo, promocja, dystrybucja)

- Budowa zespołu założycielskiego i zatrudnianie

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Wykłady i materiały opracowane w oparciu o literaturę przedmiotu, dostępne na platformie PEGAZ

- Konstytucja biznesu

Literatura uzupełniająca:

- Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2012

- Kwalifikator MSP. Komisja Europejska, Bruksela 2015

- Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAiP, Warszawa 2010 (podręcznik dostępny na Pegazie w formie pdf)

- Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

- Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010

- Komisja Europejska, Zrozumieć finansowanie społecznościowe. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Bruksela 2015

- Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

- A. Bąkowski, M. Mażewska, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2014, SOOIP, Warszawa 2015

- Wolański R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

- PARP, Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?, Warszawa 2013

Uwagi:

obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gancarczyk
Prowadzący grup: Marta Gancarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania koncepcji przedsięwzięcia, zakładania małej firmy oraz zarządzania nią na wstępnych etapach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem etapu wzrostu

Efekty kształcenia:

1. Znajomość podstaw prawnych zakładania własnej działalności gospodarczej K_W08(1), K_W14(2), K_W16(3)

2. Posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych i instytucji wspomagających rozwój MSP K_W04(2), K_W05(1), K_W09(3)

3. Znajomość podstaw prawnych prowadzenia własnej działalności gospodarczej K_W14(2), K_W15(2), K_U09(3)

4. Umiejętność podejmowania decyzji organizacyjnych i zarządczych w ramach MSP, takich jak zatrudnianie, ubezpieczanie, marketing , finansowanie itd., K_W15(3), K_U03(3), K_U06(3), K_U07(2), K_U09(3), K_U13(3)

5. Umiejętność przygotowania i prezentowania projektu własnego przedsiębiorstwa K_U06(3), K_U12(3), K_K02(3)
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu:

• teorii zarządzania

• podstaw zarządzania

• zarządzanie strategiczne

• zarządzanie zasobami ludzkimi

• podstawy marketingu

• podstawy rachunkowości


Forma i warunki zaliczenia:


- praca zaliczeniowa (projekt złożony z zadań/elementów cząstkowych tworzących koncepcję przedsięwzięcia)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Praca zaliczeniowa (projekt złożony z zadań/elementów cząstkowych tworzących koncepcję przedsięwzięcia; w ramach projektu studenci w grupach zakładają własną działalność gospodarczą, symulując decyzje prawne, rejestracyjne, organizacyjne i zarządcze)

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny


E-learning


Opis przypadku


Projekt


Prezentacja multimedialna


Dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Studia zaoczne:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 75 godzin, w tym:

32 godzin kontaktowych

43 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Pełny opis:

- Definicja i charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

- Ocena pomysłu biznesowego i wstępna koncepcja biznesu

- Firmy wzrostowe i determinanty wzrostu firmy

- Diagnoza potencjału wzrostowego firmy na podstawie analizy czynników z grup: Przedsiębiorca - Organizacja - Strategia (kombinacja POS)

- Rynkowe źródła finansowania przedsięwzięć

- Finansowanie przedsięwzięć ze środków publicznych

- Formalno-prawne aspekty uruchamiania działalności gospodarczej

- Kluczowe zagadnienia związane z wejściem na rynek (nazwa i logo, promocja, dystrybucja)

- Budowa zespołu założycielskiego i zatrudnianie

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Wykłady i materiały opracowane w oparciu o literaturę przedmiotu, dostępne na platformie PEGAZ

- Konstytucja biznesu

Literatura uzupełniająca:

- Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2012

- Kwalifikator MSP. Komisja Europejska, Bruksela 2015

- Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAiP, Warszawa 2010 (podręcznik dostępny na Pegazie w formie pdf)

- Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

- Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010

- Komisja Europejska, Zrozumieć finansowanie społecznościowe. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Bruksela 2015

- Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

- A. Bąkowski, M. Mażewska, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2014, SOOIP, Warszawa 2015

- Wolański R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

- PARP, Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?, Warszawa 2013

Uwagi:

obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.